Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Ιανουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό

Books

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Αναθέτουσα Αρχή) προτίθεται να υπογράψει Σύμβαση Πλαίσιο με εκτιμώμενο συνολικό ανώτατο όριο αξίας 120.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για διάρκεια 48 μηνών, για την Παροχή Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού για προσωρινή απασχόληση, σύμφωνα με το σχετικό ειδικό νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα.

Στο στάδιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή μέχρι τις 25.01.2022.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες στελέχωσης που αναμένονται από τον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικός σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης και η διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωρινού προσωπικού για λογαριασμό της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός αυτός δεν αφορά στην αναζήτηση προσωπικού για να εργαστεί στην Αντιπροσωπεία και σε αυτό το πλαίσιο παρακαλούμε να μην αποστέλλονται μεμονωμένα βιογραφικά φυσικών προσώπων, καθώς δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα