Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Μαΐου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Νέα προκήρυξη συμβάσεων-πλαισίων για αξιολόγηση επικοινωνίας

Books

Η Επιτροπή θα αναθέσει δύο συμβάσεις-πλαίσια, μία για σύνταξη μελετών και μία για ειδικές μεθόδους αξιολόγησης, διάρκειας 4 ετών η καθεμία και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 30 εκατ. ευρώ. 

Περιγραφή

Αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η κατάρτιση εκτιμήσεων επιπτώσεων, αξιολογήσεων και συναφών μελετών και υπηρεσιών στον τομέα της επικοινωνίας. Βάσει των εν λόγω συμβάσεων-πλαισίων θα υλοποιηθούν έργα για την (εκ των προτέρων) προετοιμασία δράσεων επικοινωνίας, την υλοποίηση αυτών των δράσεων (κατά τη διάρκειά τους) και την (εκ των υστέρων) αξιολόγηση των επιδόσεών και των αποτελεσμάτων τους. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών χωρίζεται σε δύο σκέλη: Σκέλος 1 — Εκτιμήσεις επιπτώσεων, αξιολογήσεις και σχετικές μελέτες στον τομέα της επικοινωνίας. Σκέλος 2 — Αγορές ειδικών μεθόδων, εργαλείων και υπηρεσιών παρακολούθησης και αξιολόγησης που δεν αποτελούν μέρος αξιολόγησης ή σχετικής μελέτης. 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων, είναι προσβάσιμες στην πύλη υποβολής προσφορών χρηματοδότησης (ή κάνοντας κλικ εδώ)· η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 18 Ιουνίου 2024, ώρα 23:59.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Μαΐου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα