Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Βιώσιμες μεταφορές: συμφωνήθηκαν κανόνες για την ενίσχυση των ευφυών συστημάτων μεταφορών για ασφαλέστερες και αποδοτικότερες μεταφορές

μείωση των εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή το 2021 για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS).

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή το 2021 για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS). Ο αναθεωρημένος νόμος θα συμβάλει στην έγκαιρη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας δεδομένων για υπηρεσίες όπως ο προγραμματισμός πολυτροπικών μετακινήσεων και οι υπηρεσίες πλοήγησης. Ένα ευφυέστερο και διαλειτουργικό σύστημα μεταφορών θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας και της κινητικότητας όσον αφορά όλους τους τρόπους μεταφοράς, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδυάζουν καλύτερα τους πλέον βιώσιμους τρόπους μεταφοράς.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών που συμφωνήθηκε σήμερα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ώστε να καλύψει αναδυόμενες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες πληροφοριών πολυτροπικών μεταφορών, κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων (για παράδειγμα εφαρμογές για την εύρεση και την κράτηση ταξιδιών που συνδυάζουν δημόσιες συγκοινωνίες, υπηρεσίες κοινόχρηστων αυτοκινήτων ή ποδηλάτων), η επικοινωνία μεταξύ οχημάτων και υποδομών και η αυτοματοποιημένη κινητικότητα. 

Φιλοδοξώντας να επιτύχουν μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, οι νέοι κανόνες θέτουν επίσης στόχους για την ψηφιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών, όπως π.χ. για τα όρια ταχύτητας, τα οδικά έργα και τους κόμβους πολυτροπικής πρόσβασης, καθώς και για την παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως οι πληροφορίες για την οδική ασφάλεια. Τα οφέλη για τους χρήστες των μεταφορών θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και ψηφιακές, ευφυείς (οδικές) υποδομές, καθώς και ακριβέστερα ευφυή συστήματα ελέγχου ταχύτητας.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες αποσκοπούν επίσης στη διευκόλυνση της ανάπτυξης συνεργατικού ITS, το οποίο επιτρέπει στα οχήματα και στις οδικές υποδομές να επικοινωνούν μεταξύ τους, για παράδειγμα να προειδοποιούν για απρόβλεπτα συμβάντα, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μεριμνώντας για τη διαφύλαξη της οδικής ασφάλειας, η συμφωνία διασφαλίζει την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με C-ITS και της οδικής υποδομής C-ITS σε ολόκληρη την Ένωση.

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί επίσης ορόσημο στην πορεία προς την υλοποίηση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης πολυτροπικής κινητικότητας, όπως επιδιώκεται από τη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.

Επόμενα βήματα

Η επιτευχθείσα πολιτική συμφωνία πρέπει πλέον να εγκριθεί επίσημα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους.

Ιστορικό

Από το 2010, η οδηγία για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) αποτελεί το εργαλείο της ΕΕ για τη διασφάλιση της συντονισμένης ανάπτυξης συστημάτων ευφυούς κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών και προτύπων.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική που έχει υιοθετήσει η ΕΕ ώστε να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η ΕΕ ανέλαβε τη δέσμευση να μειώσει τις εκπομπές της κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η ψηφιοποίηση είναι απαραίτητη κινητήρια δύναμη για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος μεταφορών, καθιστώντας το πιο αποδοτικό και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να αξιοποιήσει την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση για να αυξήσει περισσότερο την ασφάλεια, την προστασία, την αξιοπιστία και την άνεση, να διατηρήσει την πρωτοπορία της ΕΕ στην κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών και στις υπηρεσίες μεταφορών και να βελτιώσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της μέσω αποδοτικών και ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιαστικής.

Για περισσότερες πληροφορίες

Προτάσεις για αποτελεσματική και πράσινη κινητικότητα

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα