Skip to main content
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Filter by

News (3384)

RSS
Showing results 1 to 10
kyriakides
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

«Όλοι μαζί μπορούμε να εξαλείψουμε τον φόβο και την αβεβαιότητα που συνοδεύει μια διάγνωση καρκίνου και να τα αντικαταστήσουμε με γνώση, αποφασιστικότητα, αξιοπρέπεια και ελπίδα.
Αυτό το απόσπασμα από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου έχει την ίδια απήχηση σήμερα όπως και όταν παρουσιάσ

 • 1 min read
The Berlaymont Building and European Flags
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή έγκριση της πρώτης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τον ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Η έγκριση αυτή αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην πορεία εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνί

 • 1 min read
Erasmus-hp-banner-web
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Σήμερα στις Βρυξέλλες γιορτάζονται τα 20 χρόνια του Erasmus Mundus στο πλαίσιο μιας ειδικής διάσκεψης που φέρνει σε επαφή σπουδαστές και σπουδάστριες, αποφοίτους, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Για τον εορτασμό αυτής της επετείου, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανι

 • 1 min read
The Berlaymont Building and European Flags
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Διάσκεψης για την Πυρηνική Ασφάλεια (ICONS), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ προέβησαν σε κοινή δήλωση για την ενίσχυση της ασφάλειας των ραδιενεργών πηγών μέσω πολυμερών δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτή

 • 1 min read
EU versus Crime - Conference on Security
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Στις 28 Μαΐου, η Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Ίλβα Γιούανσον, διοργανώνει τη διάσκεψη «Η ΕΕ κατά του εγκλήματος» στις Βρυξέλλες, μαζί με την Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπόλ. Στη διάσκεψη, η οποία επίσης σηματοδοτεί την 25η επέτειο της Ευρωπόλ, θα παρουσιαστεί η πρόοδος π

 • 1 min read
kyriakides
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες νέους κανόνες για τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις φαρμάκων σε ενωσιακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών στην ΕΕ σε φάρμακα. Οι νέοι αυτοί κανόνες καθορίζουν τα χρονοδιαγράμματα και τα στάδια της διεξαγωγής των κοινών κλινικών αξιολογήσ

 • 1 min read
The Berlaymont Building and European Flags
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου.

 • 1 min read
The Berlaymont Building and European Flags
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Η Επιτροπή εξέδωσε μια δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει λόγω μη κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη μεταφορά ορισμένων οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει εθνικά μέτρα μεταφοράς οδηγιών,

 • 1 min read
use your vote
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Το τελευταίο τακτικό Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να δουν την ΕΕ ισχυρότερη και πιο ανεξάρτητη, ιδίως ενόψει των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων, ενώ αυξάνεται η αισιοδοξία για το μέλλον.

 • 1 min read
ukraine
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίσημη απόφαση που ελήφθη προχθές στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων επί της πρότασης της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Ουκρανίας τα έσοδα από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

 • 1 min read