Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις νομικές πτυχές της διασυνοριακής προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή προστασία των ευάλωτων ενηλίκων.

logo

Η διαβούλευση εστιάζει στη διασυνοριακή κατάσταση των ενηλίκων που χρήζουν επαρκούς στήριξης προκειμένου να διαχειριστούν προσωπικά και οικονομικά τους ζητήματα, για παράδειγμα λόγω νοητικής αναπηρίας, ψυχικής υγείας ή άνοιας. Τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να διασφαλίζονται και στις διασυνοριακές υποθέσεις σε όλη την ΕΕ.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε σχετικά: «Επί του παρόντος δεν υπάρχουν κανόνες σε επίπεδο ΕΕ που να καθορίζουν ποιο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία, ποιο δίκαιο εφαρμόζεται ή πώς αναγνωρίζεται μια απόφαση ή μια ιδιωτική εντολή σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η θέσπιση σαφούς νομικού πλαισίου θα συμβάλει ώστε οι ευάλωτοι ενήλικοι και οι οικογένειές τους να αποφύγουν περιττές δυσκολίες».

Η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι προσέθεσε: «Όσοι βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν εμπόδια για την πλήρη άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων τους. Αναλαμβάνουμε δράση για να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις που μπορούν να επηρεάσουν τους ηλικιωμένους ή τα άτομα με αναπηρία στην Ένωσή μας. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός πληθυσμού που γερνάει, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε ώθηση στην ανεξάρτητη διαβίωση και να διασφαλίσουμε ότι το μέγιστο επίπεδο προστασίας δεν σταματά στα εσωτερικά σύνορα».

Μόνο 10 κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Χάγης για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων. Κατά συνέπεια, οι ευάλωτοι ενήλικοι, οι οποίοι, για παράδειγμα, έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακίνητα σε άλλο κράτος μέλος, ή πρέπει να μετακομίσουν στο εξωτερικό, ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι με δικαστικά, διοικητικά ή γλωσσικά εμπόδια. Όπως αναφέρει η στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της σύμβασης της Χάγης, με πλήρη σεβασμό της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD). Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει απόψεις όσον αφορά τη σημερινή λειτουργία της διασυνοριακής συνεργασίας και πιθανές μελλοντικές βελτιώσεις, ώστε να τροφοδοτήσει την επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων σε διασυνοριακές καταστάσεις.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ έως τις 29 Μαρτίου 2022.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα