Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πολωνίας για παραβίαση του δικαίου της ΕΕ με τον νέο νόμο για τη σύσταση ειδικής επιτροπής

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ. Της απόφασης αυτής προηγήθηκε ενδελεχής αξιολόγηση από την Επιτροπή του νέου πολωνικού νόμου περί της κρατικής επιτροπής για την εξέταση της ρωσικής επιρροής στην εσωτερική ασφάλεια της Πολωνίας από το 2007 έως το 2022, ο οποίος ισχύει από τις 31 Μαΐου 2023.

 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο νέος νόμος παραβιάζει:

— η αρχή της δημοκρατίας (άρθρα 2 και 10 ΣΕΕ)·

— τις αρχές της νομιμότητας και της μη αναδρομικότητας των κυρώσεων (άρθρο 49 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ) και τις γενικές αρχές της ασφάλειας δικαίου και του δεδικασμένου·

— τα δικαιώματα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας (άρθρο 47 του Χάρτη), την αρχή «ne bis in idem» και την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου (άρθρο 7 του Χάρτη)·

— τις απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ και άρθρο 8 του Χάρτη).

 

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο νέος νόμος παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στη δημοκρατική διαδικασία

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα