Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο21 Οκτωβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στην πρώτη έκδοση κοινωνικών ομολόγων EU SURE

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην εναρκτήρια έκδοση κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου EU SURE, ύψους 17 δισ. Ευρώ, για να συμβάλει στη διατήρηση των ατόμων στις θέσεις εργασία τους.

Η έκδοση αφορούσε δύο ομόλογα, ένα ποσού 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ληξιπρόθεσμο τον Οκτώβριο του 2030 και ένα ποσού 7 δισεκατομμυρίων ευρώ ληξιπρόθεσμο το 2040. Το ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτά τα μέσα υψηλής διαβάθμισης ήταν πολύ έντονο και η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 13 φορές, με αποτέλεσμα ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης και για τα δύο ομόλογα.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τα εξής: «Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Επιτροπή εκδίδει κοινωνικά ομόλογα στην αγορά, με σκοπό την άντληση χρημάτων που θα συμβάλουν στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Αυτό το πρωτοφανές βήμα συνάδει με τις έκτακτες συνθήκες που βιώνουμε. Δεν φειδόμαστε προσπαθειών προκειμένου να διασφαλίσουμε τα μέσα διαβίωσης στην Ευρώπη. Χαίρομαι γιατί χώρες που επλήγησαν σφοδρά από την κρίση θα λάβουν γρήγορα στήριξη στο πλαίσιο του SURE

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση, δήλωσε: «Με την έκδοση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα πρώτο βήμα για την είσοδο στην πρώτη κατηγορία στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές χρεωστικών τίτλων. Το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών και οι ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες τοποθετήθηκε το ομόλογο στην αγορά αποτελούν περαιτέρω απόδειξη του μεγάλου ενδιαφέροντος για ομόλογα της ΕΕ. Ο χαρακτήρας της έκδοσης «κοινωνικού ομολόγου» συνέβαλε στην προσέλκυση επενδυτών που επιθυμούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν την απασχόληση μέσα σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς.»

Και τα δύο ομόλογα εκδόθηκαν με ελκυστικούς όρους, γεγονός που αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος. Το 10ετές ομόλογο τιμολογήθηκε σε 3 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps. Το 20ετές ομόλογο τιμολογήθηκε σε 14 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps.. Οι τελικές νέες προσαυξήσεις της έκδοσης εκτιμήθηκαν σε 1 μονάδες βάσης και 2 μονάδες βάσης για τα τμήματα των 10 και των 20 ετών αντίστοιχα, ενώ και οι δύο τιμές είναι εξαιρετικά περιορισμένες δεδομένου του ύψους των εκδόσεων.

Αντιπροσωπεύουν ελκυστικούς όρους τιμολόγησης για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έκδοση ομολόγων της Επιτροπής και αποτελούν μια ευοίωνη αρχή για το πρόγραμμα SURE. Οι όροι υπό τους οποίους η Επιτροπή δανείζεται μετακυλίονται απευθείας στα κράτη μέλη που λαμβάνουν τα δάνεια. (βλ. εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση της πράξης).

Οι τράπεζες που στήριξαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εν λόγω πράξη («Συνδιαχειριστές έκδοσης-Joint bookrunners») ήταν οι Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura και UniCredit.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διοχετευτούν στα δικαιούχα κράτη μέλη με τη μορφή δανείων, που θα τα βοηθήσουν να καλύψουν τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι όλα τα ομόλογα EU SURE τα οποία επρόκειτο να εκδώσει, ανώτατου ύψους 100 δισεκατ. ευρώ, θα είχαν τη μορφή κοινωνικών ομολόγων και ενέκρινε ένα ανεξάρτητα αξιολογούμενο πλαίσιο για τα κοινωνικά ομόλογα.

Πλαίσιο του SURE

Μέχρι στιγμής, 17 κράτη μέλη θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μέσου SURE για την προστασία των θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση των ατόμων στην εργασία τους. Η χρηματοδοτική στήριξη θα παρέχεται στα κράτη μέλη από την ΕΕ με τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων απασχόλησης μειωμένου ωραρίου και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει λόγω της πανδημίας, ιδίως για τους αυτοαπασχολουμένους. Το SURE θα μπορούσε επίσης να χρηματοδοτήσει και ορισμένα υγειονομικά μέτρα, ιδίως στον χώρο εργασίας, με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή στην κανονική οικονομική δραστηριότητα.

Τα κράτη μέλη μπορούν ακόμα να υποβάλουν επίσημες αιτήσεις στήριξης μέσω του SURE, το οποίο διαθέτει συνολική ικανότητα παρέμβασης ανώτατου ύψους 100 δισ. ευρώ με σκοπό να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία. Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει χρηματοδοτική στήριξη μέσω του SURE σε 17 κράτη μέλη, ύψους 87,8 δισ. ευρώ.

Ιστορικό του δανεισμού της ΕΕ

  • Η ΕΕ ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 και έχει συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0 % ως εκδότρια (Βασιλεία ΙΙΙ). Οι δανειοληπτικές πράξεις της ΕΕ είναι άμεσες και άνευ όρων υποχρεώσεις της ΕΕ, τις οποίες εγγυώνται τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται από τη Συνθήκη ΕΕ να δανείζεται από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η ΕΕ δανείζεται αποκλειστικά σε ευρώ για τη χορήγηση δανείων σε ευρώ σε κρατικούς δανειολήπτες. Η ΕΕ εφαρμόζει επί του παρόντος τέσσερα δανειοδοτικά προγράμματα: Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης («ΕΜΧΣ»), τον μηχανισμό για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών (ΣΙΠ), τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) και τη στήριξη για τον μετριασμό του κινδύνου ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE), που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο στις 19 Μαΐου 2020.
  • Τα ομόλογα που εκδίδει η ΕΕ στο πλαίσιο του SURE θα λάβουν σήμανση κοινωνικών ομολόγων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση:

  • Πριν από τη πράξη, η ΕΕ απέστειλε στις 9 Οκτωβρίου 2020 αίτημα υποβολής προτάσεων (RfP) σε 20 τράπεζες, ενημερώνοντάς τες για την πρόθεσή της να αντλήσει σημαντικά ποσά στην αγορά.
  • Η επίσημη εντολή για διττή έκδοση ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 13: 25 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
  • Τα βιβλία άνοιξαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 το πρωί, στις 08: 55 ώρα Κεντρικής Ευρώπης και έκλεισαν στις 10: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τεχνικό δελτίο Τύπου

Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων

Ιστότοπος SURE

Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
21 Οκτωβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα