Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν ρύθμιση συνεργασίας σχετικά με την ετοιμότητα και την αντίδραση σε απειλές κατά της δημόσιας υγείας

EU-USA

Μετά τη δήλωση της Προέδρου, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Προέδρου των ΗΠΑ, κ. Τζο Μπάιντεν, επ' ευκαιρία της δεύτερης παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τη νόσο COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ υπέγραψαν ρύθμιση για την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντίδραση σε απειλές κατά της δημόσιας υγείας. Αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή και στις ΗΠΑ να συνεργαστούν σε ευρύ φάσμα θεμάτων για την από κοινού αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ισχυρής παγκόσμιας αρχιτεκτονικής για την υγεία.
 

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) πρώτη διατλαντική ρύθμιση συνεργασίας στον τομέα της υγείας αποτελεί σημαντικό βήμα στην ήδη στενή σχέση συνεργασίας μας με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Έχουμε ευρέα αμοιβαία ενδιαφέροντα όσον αφορά τον έλεγχο και την πρόληψη των λοιμωδών νόσων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα (σ.σ. χθες) θέτουμε τη συνεργασία αυτή σε νέα βάση, με σκοπό τον από κοινού προσδιορισμό απειλών κατά της υγείας, τη συνεργασία για την προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων και την κοινή προετοιμασία για απειλές κατά της υγείας. Όπως μας έδειξε η πανδημία, η συνένωση δυνάμεων θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις και να βελτιώσουμε την προστασία των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως.».
 

Ο κ. Xavier Becerra, Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, δήλωσε: «Η ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω αυτής της επίσημης ρύθμισης υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στη συνεργασία για την επίτευξη των κοινών μας στόχων ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημίες. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή μας δίνει την ευκαιρία να βοηθήσουμε από κοινού άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν απειλές κατά της δημόσιας υγείας.».
 

Η διατλαντική ρύθμιση, που υπεγράφη στις 19 Μαΐου στο Βερολίνο, θα συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την πλευρά της ΕΕ, και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, από την πλευρά των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της ρύθμισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στους εξής τομείς: πληροφορίες σχετικά με τις επιδημίες και την αλυσίδα εφοδιασμού· έρευνα και καινοτομία· και παραγωγή ιατρικών αντιμέτρων, συμπεριλαμβανομένων εμβολίων και φαρμακοθεραπευτικών μέσων. Μέσω της διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και δεδομένων, η ρύθμιση θα μειώσει τις αλληλεπικαλύψεις και θα εξασφαλίσει ισχυρές συνέργειες στις προσπάθειές μας για ετοιμότητα και αντίδραση. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν τη συνεργασία στους εξής τομείς:
 

 • Εξέταση κοινών αξιολογήσεων απειλών με στόχο τον προσδιορισμό τουλάχιστον μίας σημαντικής απειλής κατά της δημόσιας υγείας ετησίως επί της οποίας θα υπάρξει συνεργασία.

   

 • Ανταλλαγή ασφαλών δεδομένων για την παγκόσμια επιτήρηση με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση αναδυόμενων απειλών κατά της υγείας. 

   

 • Στήριξη δραστηριοτήτων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των πλατφορμών εμβολίων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα εμβόλια.

   

 • Συντονισμός στήριξης για την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων ιατρικών αντιμέτρων.

   

 • Στήριξη σε τρίτες χώρες όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντίδραση σε απειλές κατά της δημόσιας υγείας.

   

 • Καταπολέμηση της εσφαλμένης πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης σχετικά με απειλές κατά της υγείας μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της δρομολόγησης κοινών δράσεων.
   

   

Ιστορικό

Η παρούσα διοικητική ρύθμιση αποτελεί παραδοτέο του θεματολογίου ΗΠΑ-ΕΕ για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πανδημίας, τον εμβολιασμό του παγκόσμιου πληθυσμού, τη διάσωση ζωών τώρα και την καλύτερη ανοικοδόμηση παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας.  Αποτελεί μέρος των κοινών δράσεων που εξαγγέλθηκαν στη δήλωση της 12ης Μαΐου, με την οποία επανεπιβεβαιώθηκε το κοινό θεματολόγιο της προέδρου φον ντερ Λάιεν και του προέδρου Μπάιντεν επ' ευκαιρία της δεύτερης παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τη νόσο COVID-19. Συμπληρώνει επίσης την κοινή δήλωση Ηνωμένων Πολιτειών-Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση της κοινής ειδικής ομάδας για την αλυσίδα μεταποίησης και εφοδιασμού COVID-19.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Δήλωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν και του προέδρου Μπάιντεν επ' ευκαιρία της δεύτερης παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τη νόσο COVID-19

Θεματολόγιο ΗΠΑ-ΕΕ για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πανδημίας, τον εμβολιασμό του παγκόσμιου πληθυσμού, τη διάσωση ζωών τώρα και την καλύτερη ανοικοδόμηση παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας

Κοινή δήλωση Ηνωμένων Πολιτειών-Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση της κοινής ειδικής ομάδας για την αλυσίδα μεταποίησης και εφοδιασμού COVID-19

Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA): προετοιμασία για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα