Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Δεκεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Ο RRF είναι το κύριο εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, που είναι το σχέδιο της ΕΕ για να εξέλθει ισχυρότερη από την τρέχουσα κρίση. Θα καταστήσει διαθέσιμα 672,5 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που θα αναλάβουν τα κράτη μέλη. Ο Μηχανισμός θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού και στην προσπάθεια να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες βιωσιμότερες, ανθεκτικότερες και καλύτερα προετοιμασμένες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 

Κύρια στοιχεία της συμφωνίας

Η συμφωνία, η οποία θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει ότι το πεδίο εφαρμογής του RRF θα διαρθρώνεται γύρω από έξι πυλώνες: την πράσινη μετάβαση· τον ψηφιακό μετασχηματισμό· την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας· την κοινωνική και εδαφική συνοχή· την υγεία και την ανθεκτικότητα· τις πολιτικές για την επόμενη γενιά, τα παιδιά και τους νέους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα την πρόταση της Επιτροπής για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που στηρίζουν την κλιματική μετάβαση. Η συμφωνία προβλέπει ότι τουλάχιστον το 37 % των δαπανών για τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα περιληφθούν στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Επιπλέον, όλες οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να τηρούν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν υψηλό βαθμό φιλοδοξίας κατά τον καθορισμό των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για τη διευκόλυνση της ψηφιακής μετάβασης στο πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τουλάχιστον το 20 % των δαπανών για τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα περιληφθούν σε κάθε εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης.

Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται επίσης να συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που διαπιστώθηκαν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που αποτελεί το πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών στο σύνολο της Ένωσης.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει ισχυρό ρόλο στη διακυβέρνηση του RRF. Ο τακτικός «διάλογος για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα» θα δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να προσκαλεί την Επιτροπή για συζήτηση διαφόρων ζητημάτων που σχετίζονται με τον Μηχανισμό.

Θα καταρτιστεί και θα δημοσιοποιηθεί πίνακας αποτελεσμάτων που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του RRF και των εθνικών σχεδίων.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ισχυρά μέτρα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ειδικότερα για την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι το 13 % του συνολικού ποσού που προορίζεται για τα κράτη μέλη θα διατεθεί ως προχρηματοδότηση αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, έτσι ώστε οι εκταμιεύσεις να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν για να στηρίξουν τη διαφαινόμενη οικονομική ανάκαμψη.

Τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Διαθέτουμε ένα πρωτόγνωρο χρηματοδοτικό πακέτο για την ώθηση των οικονομιών μας: τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το σχέδιό μας για την ανάκαμψη NextGenerationEU. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αποτελέσει τον πυρήνα του NextGenerationEU. Χαιρετίζω τη σημερινή συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα προς τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για μια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Ευρώπη.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν πλέον σε πολιτική συμφωνία για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γεγονός το οποίο ανοίγει το δρόμο για τη χορήγηση δανείων και επιχορηγήσεων ύψους 672,5 δισ. ευρώ. Ο Μηχανισμός θα στηρίξει τις εθνικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα τονώσουν την ανάκαμψη και θα συμβάλουν στην αναμόρφωση των οικονομιών της ΕΕ, καθιστώντας τις πιο πράσινες και πιο ψηφιακές, με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον τη βεβαιότητα που χρειάζονται για να οριστικοποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν την πρωτόγνωρη χρηματοδότηση. Θα υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη σε κάθε τους βήμα ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως αυτήν την ευκαιρία. Στόχος μας τώρα είναι να αρχίσει η ροή των κονδυλίων προς εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο και να δρομολογηθεί πλήρως η συλλογική ανάκαμψη της ΕΕ.»

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανοίγει τον δρόμο όχι μόνο για την ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία, αλλά και για τον μετασχηματισμό της. Θέλω να ευχαριστήσω τη γερμανική Προεδρία και τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της ισχυρής συμφωνίας. Έχουμε τώρα μια μοναδική ευκαιρία να υλοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές μας δεσμεύσεις, να επιταχύνουμε την ψηφιακή μετάβαση, να ενισχύσουμε τις δεξιότητες και να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα. Για να αξιοποιηθεί σωστά αυτή η ευκαιρία, η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν στενά ώστε να εγκρίνουν γρήγορα και στη συνέχεια να υλοποιήσουν αποτελεσματικά μια σειρά από φιλόδοξα και αξιόπιστα εθνικά σχέδια. Καθώς αυτή η θλιβερή χρονιά φτάνει στο τέλος της, ας ατενίσουμε το 2021 με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα

Επόμενα βήματα

Το κείμενο του κανονισμού θα πρέπει τώρα να οριστικοποιηθεί σε τεχνικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει στη συνέχεια να εγκρίνουν επισήμως το κείμενο, έτσι ώστε ο να μπορεί ο κανονισμός να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

Μόλις τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός, τα κράτη μέλη θα μπορούν πλέον να υποβάλουν τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους, καθορίζοντας μια συνεκτική δέσμη μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων.

Ιστορικό

Στις 10 Νοεμβρίου 2020 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο και της Επιτροπής σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και το πρόγραμμα NextGenerationEU. Ως επόμενο βήμα, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να εκδοθεί η δέσμη μέτρων του ΠΔΠ παράλληλα με την επικύρωση της απόφασης για τους ιδίους πόρους.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία NextGenerationEU, ένα προσωρινό μέσο που αποσκοπεί στη στήριξη της ανάκαμψης της Ευρώπης, θα αποτελέσουν, μόλις εγκριθούν, τη μεγαλύτερη δέσμη κινήτρων που έχει ποτέ χρηματοδοτηθεί μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Συνολικά, 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης στη μετά COVID-19 εποχή. Θα είναι μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα της Επιτροπής σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα