Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Εκπαίδευση: Πείτε την άποψή σας για το μέλλον της μαθησιακής κινητικότητας

Participation of Mariya Gabriel, European Commissioner, to the launch of the creation of an European cultural heritage cloud under Horizon Europe

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της μαθησιακής κινητικότητας, ενόψει της πρότασης πολιτικής που θα παρουσιάσει εντός του τρέχοντος έτους. Στόχος της διαβούλευσης είναι να ενημερωθούν οι πολίτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πρόταση και να συγκεντρωθούν στοιχεία και απόψεις. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν τη διασυνοριακή μαθησιακή κινητικότητα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης για όλους τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές και το προσωπικό.
 

Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Η μαθησιακή κινητικότητα ενισχύει την αίσθηση της ενότητας και μας εμπνέει ώστε να εκτιμήσουμε την πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους, να κάνουμε φιλίες, να αποκτήσουμε γνώσεις και να αναπτυχθούμε.


Πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να μάθουν τι ευκαιρίες υπάρχουν και να μετακινούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων στις διάφορες χώρες πιο εύκολα. Αυτή η δημόσια διαβούλευση αποτελεί ευκαιρία για να ακουστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να κάνουμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης πραγματικότητα.»
 

Η διασυνοριακή μαθησιακή κινητικότητα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμη εμπειρία για την απόκτηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τη συμμετοχή στα κοινά και την κοινωνική ένταξη. Ωστόσο, μόνο το 15 % των νέων έχουν πραγματοποιήσει σπουδές, κατάρτιση ή μαθητεία σε άλλη χώρα της ΕΕ. Γι’ αυτό, η Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2023, αποφάσισε να υποβάλει πρόταση για την επικαιροποίηση του ισχύοντος πλαισίου μαθησιακής κινητικότητας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές να μετακινούνται ευκολότερα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και όλοι να έχουν ευκαιρία να βιώσουν τη μαθησιακή κινητικότητα.

Τα κύρια εμπόδια κατά της συμμετοχής στη μαθησιακή κινητικότητα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους θα συζητηθούν μέσω δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές, το προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, τους μαθητευόμενους και το αθλητικό προσωπικό. Ειδικότερα, οι οργανισμοί που αποστέλλουν και υποδέχονται συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, είναι ευπρόσδεκτοι να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους. Οι απόψεις των φορέων λήψης αποφάσεων, των ενδιαφερόμενων οργανώσεων και των ερευνητών είναι επίσης πολύτιμη. 

 

Τα ερωτηματολόγια της πρόσκλησης υποβολής στοιχείων και της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και θα είναι ανοικτά για 12 εβδομάδες. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε στη διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας».

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα