Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

172,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ανταλλαγών προσωπικού στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και για τη συγχρηματοδότηση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προγραμμάτων

logo

Η Επιτροπή προκηρύσσει δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για ανταλλαγές προσωπικού και συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND). Η πρόσκληση COFUND του 2022, συνολικού προϋπολογισμού 95 εκατ. ευρώ, θα είναι ανοιχτή ως τις 9 Φεβρουαρίου 2023, ενώ η πρόσκληση για τις ανταλλαγές προσωπικού του 2022, προϋπολογισμού 77,5 εκατ. ευρώ, θα είναι ανοιχτή ως τις 8 Μαρτίου 2023.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Η διεθνής επιστημονική συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας της Ευρώπης σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Τα έργα που θα επιλεγούν στο πλαίσιο αυτών των προσκλήσεων θα επιτρέψουν στους ερευνητές, τους φορείς καινοτομίας και τους οργανισμούς μας να διευρύνουν τα δίκτυά τους, να προσελκύσουν ταλέντα και να ανταλλάξουν γνώσεις, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα αιχμής προς όφελος των κοινωνιών μας». 

Οι ανταλλαγές προσωπικού των δράσεων Marie Skłodowska-Curie υποστηρίζουν βραχυπρόθεσμες διεθνείς και διατομεακές ανταλλαγές προσωπικού στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Οι ανταλλαγές αυτές προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες κατάρτισης και ανταλλαγής γνώσεων για ερευνητές και φορείς καινοτομίας και προετοιμάζουν το έδαφος για βιώσιμα συνεργατικά έργα μεταξύ διαφόρων ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών οργανισμών στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Το πρόγραμμα COFUND των δράσεων Marie Skłodowska-Curie επιτρέπει σε κάθε είδους οργανισμό, εταιρείες και περιφερειακές ή εθνικές αρχές να δημιουργήσουν ή να εδραιώσουν προγράμματα διδακτορικών και μεταδιδακτορικών υποτροφιών και να αυξήσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, προσελκύοντας διεθνή ταλέντα. Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie αποτελούν το πρόγραμμα αναφοράς της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την άριστη διδακτορική εκπαίδευση και τη μεταδιδακτορική κατάρτιση. Προωθούν την αριστεία στην έρευνα, προάγουν την ερευνητική συνεργασία σε διασυνοριακό, διατομεακό και επιστημονικό επίπεδο και τονώνουν την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις δίνοντας στους ερευνητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie χρηματοδοτούν επίσης την εκπόνηση άριστων διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προγραμμάτων κατάρτισης και συνεργατικών ερευνητικών έργων σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση για ανταλλαγές προσωπικού είναι διαθέσιμες εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων COFUND είναι διαθέσιμες εδώ. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα