Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ)

Δίκτυο συνεργασίας σε θέματα επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας όπου συναντούνται οι γλωσσικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον διοικητικό, επιστημονικό και επαγγελματικό κόσμο της μετάφρασης και διερμηνείας σε Ελλάδα και Κύπρο

Λογότυπο ΕΔΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Σύντομο ιστορικό της ίδρυσης και παρουσίαση των στόχων του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας. Διοικητική δομή και διοικητικά όργανα, Γραμματεία, Θεματικές Ομάδες Εργασίας (βικιομάδες) και Επιχειρησιακές. Κατάλογος φορέων, μελών ΕΔΟ, μελών Επιτροπών, επισήμων εγγράφων (πρακτικά ΓΣ, εκθέσεις πεπραγμένων).

Υο 2

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ - ΒΙΚΙΟΜΑΔΕΣ

Η καρδιά του ΕΔΟ χτυπάει στις θεματικές βικιομάδες (Δίκαιο, Οικονομικά, Τεχνολογία, Φυσικοί Πόροι, Χημεία) στις οποίες τα εγγεγραμμένα μέλη συζητούν επείγοντα ορολογικά αιτήματα. Σύνδεση με τις βικιομάδες, οδηγίες για την ανάρτηση δελτίων, ευρετήρια όρων ΕΔΟ και όσων καταχωρίστηκαν στην ΙΑΤΕ.

Νέα & Εκδηλώσεις

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής στο ΕΔΟ σε ατομική βάση ή ως εκπρόσωπος φορέα. Οδηγίες για την απόκτηση κωδικού EU Login και για τη σύνδεση μέσω SMS ή μέσω της εφαρμογής EU Login, έντυπα εγγραφής και στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και υποστήριξη για την εγγραφή.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΡΓΟ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρουσίαση των θεματικών γλωσσαρίων των γλωσσικών υπηρεσιών των ευρωπαϊκών οργάνων που έχουν αξιολογηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΔΟ και καταχωριστεί στην ΙΑΤΕ. Πληροφορίες για τις συμβάσεις συνεργασίας με Παν/μια και φορείς για την εκπόνηση ορολογικών έργων και την κοινή διοργάνωση επιμορφώσεων.

Νεα & Εκδηλώσεις 3

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση για τα πρόσφατα νέα του Δικτύου και των συνεργαζόμενων φορέων του καθώς και ενημέρωση για τις εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει το Δίκτυο ή στις οποίες συμμετέχει, όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κατάρτισης και άλλες δραστηριότητες για θέματα σχετικά µε την ορολογία.

Επικοινωνία logo

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι προς άλλους φορείς που αναπτύσσουν ορολογική δράση ή προς δικτυακούς τόπους ορολογικού ενδιαφέροντος στην ελληνική ή σε άλλες γλώσσες καθώς και προς γλωσσάρια εγκεκριμένων φορέων, ορολογικές βάσεις δεδομένων και εργαλεία ορολογικής αναζήτησης.