Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΟ)

 

 Έγγραφα συγκρότησης του Δικτύου

25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Συμφωνία Συνεργασίας και Κανονισμός Λειτουργίας
ελληνικά
(391.75 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Συγκρότηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων
ελληνικά
(251.51 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
26 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Εσωτερικός κανονισμός Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(173.12 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

3 ΜΑΡΤΊΟΥ 2023
Πρακτικά 8ης Γενικής Συνέλευσης ΕΔΟ
ελληνικά
(915.04 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
9 ΙΟΥΝΊΟΥ 2022
Πρακτικά της 7ης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Δεκεμβρίου 2021
ελληνικά
(905.87 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
9 ΙΟΥΝΊΟΥ 2022
Πρακτικά της 6ης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2020
ελληνικά
(674.11 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 5ης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2019
ελληνικά
(735.86 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 4ης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Νοεμβρίου 2018
ελληνικά
(1.52 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 3ης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2017
ελληνικά
(274.31 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
10 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Πρακτικά της 2ης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Νοεμβρίου 2016
ελληνικά
(1.66 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 1ης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 2015
ελληνικά
(2.94 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ετήσιες Εκθέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής

3 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Έκθεση Πεπραγμένων 2022 & Προγραμματισμού 2023 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(1.35 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2021 & Προγραμματισμού 2022 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(1.21 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2020 & Προγραμματισμού 2021 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(1.13 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Έκθεση Πεπραγμένων 2019 & Προγραμματισμού 2020 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(1.3 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2018 & Προγραμματισμού 2019 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(574.31 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2016 & Προγραμματισμού 2017 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(599.82 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ετήσιες Εκθέσεις της Επιστημονικής Επιτροπής

3 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
​ Έκθεση Πεπραγμένων 2022 & Προγραμματισμού 2023 Επιστημονικής Επιτροπής ​
ελληνικά
(1.02 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2021 & Προγραμματισμού 2022 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(321.56 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Έκθεση Πεπραγμένων 2020 & Προγραμματισμού 2021 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(1.33 MB - DOC)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Έκθεση Πεπραγμένων 2019 & Προγραμματισμού 2020 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(402.94 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2018 & Προγραμματισμού 2019 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(316.79 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2017 & Προγραμματισμού 2018 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(235.73 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2016 & Προγραμματισμού 2017 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(303.1 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Κατάλογοι μελών Επιτροπών ανά θητεία

22 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Κατάλογος μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2021-2024 (από 1.12.2022)
ελληνικά
(719.02 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2021-2024
ελληνικά
(717.93 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
22 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021 (από 1.2.2020)
ελληνικά
(451.21 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021
ελληνικά
(451.16 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2016-2018
ελληνικά
(718.28 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση