Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

CLONE - ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΟ)

 

 Έγγραφα συγκρότησης του Δικτύου

25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Συμφωνία Συνεργασίας και Κανονισμός Λειτουργίας
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Συγκρότηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων
26 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Εσωτερικός κανονισμός Επιστημονικής Επιτροπής

 

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

9 ΙΟΥΝΊΟΥ 2022
Πρακτικά της 7ης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Δεκεμβρίου 2021
9 ΙΟΥΝΊΟΥ 2022
Πρακτικά της 6ης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2020
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 5ης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2019
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 4ης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Νοεμβρίου 2018
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 3ης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2017
10 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Πρακτικά της 2ης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Νοεμβρίου 2016
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 1ης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 2015

Ετήσιες Εκθέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής

3 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Έκθεση Πεπραγμένων 2022 & Προγραμματισμού 2023 Συντονιστικής Επιτροπής
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2021 & Προγραμματισμού 2022 Συντονιστικής Επιτροπής
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2020 & Προγραμματισμού 2021 Συντονιστικής Επιτροπής
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Έκθεση Πεπραγμένων 2019 & Προγραμματισμού 2020 Συντονιστικής Επιτροπής
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2018 & Προγραμματισμού 2019 Συντονιστικής Επιτροπής
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2016 & Προγραμματισμού 2017 Συντονιστικής Επιτροπής

Ετήσιες Εκθέσεις της Επιστημονικής Επιτροπής

3 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
​ Έκθεση Πεπραγμένων 2022 & Προγραμματισμού 2023 Επιστημονικής Επιτροπής ​
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2021 & Προγραμματισμού 2022 Επιστημονικής Επιτροπής
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Έκθεση Πεπραγμένων 2020 & Προγραμματισμού 2021 Επιστημονικής Επιτροπής
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Έκθεση Πεπραγμένων 2019 & Προγραμματισμού 2020 Επιστημονικής Επιτροπής
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2018 & Προγραμματισμού 2019 Επιστημονικής Επιτροπής
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2017 & Προγραμματισμού 2018 Επιστημονικής Επιτροπής
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2016 & Προγραμματισμού 2017 Επιστημονικής Επιτροπής

Κατάλογοι μελών Επιτροπών ανά θητεία

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021 (από 1.2.2020)
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2021-2024
22 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021 (από 1.2.2020)
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2016-2018