Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Υλοποίηση του σήμερα και προετοιμασία για το αύριο: Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2024

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2024, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απλούστευση των κανόνων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακολουθεί τη δέσμευση της προέδρου φον ντερ Λάιεν να μειώσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων κατά 25 %, σύμφωνα με τη στρατηγική μας για την τόνωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την παροχή αρωγής στις ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα εργασίας παρέχει απολογισμό των επιτευγμάτων της τελευταίας τετραετίας, περιγράφει τις νέες προτάσεις της Επιτροπής για τους προσεχείς μήνες και παρουσιάζει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες απλούστευσης έχουν ήδη προταθεί, (15 προτάσεις και πρωτοβουλίες από τον Μάρτιο του 2023), ενώ άλλες παρουσιάζονται παράλληλα σήμερα (26 προτάσεις εξορθολογισμού) ή πρόκειται να ακολουθήσουν. Παρατίθενται σε ειδικό παράρτημα μαζί με τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους καταλληλότητας που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Δεδομένου ότι πάνω από το 90 % των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στις πολιτικές κατευθύνσεις του 2019 έχουν υλοποιηθεί και απομένουν λίγοι μόνο μήνες έως τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024, οι νέες πρωτοβουλίες που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας περιορίζονται σε εκείνες που εξακολουθούν να απαιτούνται για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Επιτροπής ή για την αντιμετώπιση αναδυόμενων προκλήσεων. Οι νέες πρωτοβουλίες που προτάθηκαν βασίζονται στην ομιλία της προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης το 2023 και στην επιστολή προθέσεών της.

Βελτίωση της νομοθεσίας, μείωση του φόρτου και περιορισμός της γραφειοκρατίας

Η στρατηγική της Επιτροπής για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα έθεσε τον στόχο της μείωσης του φόρτου που συνδέεται με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων κατά 25 %, χωρίς να υπονομευτούν οι στόχοι πολιτικής των σχετικών πρωτοβουλιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή επιδίωξε να απλουστεύσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, για παράδειγμα μέσω της μεταρρύθμισης του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, η οποία θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους περίπου 2 δισ. ευρώ για τους εμπόρους. Η προτεινόμενη αναθεώρηση των κανόνων για τις στατιστικές έρευνες αποσκοπεί στη μείωση του κόστους —μεταξύ άλλων για τις ΜΜΕ— κατά 450 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2024 υποβάλλει επιπλέον προτάσεις απλούστευσης σε διάφορους τομείς πολιτικής, χωρίς να υποβαθμίζονται τα κοινωνικά πρότυπα, τα πρότυπα ασφάλειας, τα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, τα περιβαλλοντικά ή τα οικονομικά πρότυπα. Με τις προβλεπόμενες απλουστεύσεις θα εξορθολογιστούν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που είναι περιορισμένης χρήσης, για παράδειγμα μέσω της ενοποίησης αλληλεπικαλυπτόμενων υποχρεώσεων, της μείωσης του αριθμού των επιχειρήσεων που αφορούν οι υποχρεώσεις και της αύξησης της ψηφιοποίησης.

Μερικά παραδείγματα των προτάσεων απλούστευσης είναι η αναβολή της προθεσμίας για την έγκριση ειδικών ανά τομέα ευρωπαϊκών προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες), καθώς και αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής οδηγίας και του κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς.

Θα υποβάλλουμε εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 25 % στο πλαίσιο των ετήσιων ερευνών μας για τον φόρτο, αρχής γενομένης από την έκδοση του 2023, η οποία θα δημοσιευτεί το επόμενο έτος.

Υλοποίηση των δεσμεύσεών μας

Η Επιτροπή έχει υλοποιήσει πάνω από το 90 % των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν του 2019. Το 2024 θα χρειαστούν και άλλες ειδικές προσπάθειες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με εκκρεμείς προτάσεις και, ως εκ τούτου, να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις ενωσιακές δράσεις πολιτικής.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υλοποιεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί το θεματολόγιό μας για την ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση είναι δίκαιη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό θα περιλαμβάνει διαλόγους με τους πολίτες και τη βιομηχανία, καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες για τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών και επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση, μεταξύ άλλων χάρη στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Θα ξεκινήσουμε στρατηγικό διάλογο για το μέλλον της γεωργίας στην ΕΕ. Για να συνεχίσει να καθίσταται η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, η Επιτροπή θα εγκρίνει πρωτοβουλίες για την παροχή πρόσβασης στους υπολογιστές μας υψηλών επιδόσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και θα προτείνει έναν ευρωπαϊκό διαστημικό νόμο.

Η οικονομία της ΕΕ έχει επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι σε μια πρωτοφανή σειρά κρίσεων. Το 2024 η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις που σχετίζονται με τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, την εκπαίδευση, τον κοινωνικό διάλογο, τον πληθωρισμό και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας θα παραμείνει ψηλά στην ατζέντα μας το 2024, όπως και η αμοιβαία επωφελής εταιρική μας σχέση με την Αφρική, το δίκαιο εμπορικό θεματολόγιο και η ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και θα αναλάβει δράση στο τομέα των μεταρρυθμίσεων προ διεύρυνσης και των επανεξετάσεων πολιτικής, για να διαπιστώσει πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια πιο διευρυμένη Ένωση.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα τους παρέχει στήριξη με σκοπό τη διευκόλυνση της ταχείας επίτευξης συμφωνιών έως το τέλος της θητείας της παρούσας Επιτροπής.

Πέραν από την πρόσκληση υποβολής στοιχείων που δρομολογήθηκε σήμερα για τη συγκέντρωση παρατηρήσεων σχετικά με τις επαχθείς απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων από ενδιαφερόμενα μέρη, θα διεξαχθούν περαιτέρω διαβουλεύσεις με εταιρείες —μεταξύ άλλων με το δίκτυο απεσταλμένων για τις ΜΜΕ—, με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για τον εντοπισμό ιδιαίτερα προβληματικών ζητημάτων και τομέων στους οποίους πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

Ιστορικό

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα εργασίας στο οποίο καθορίζει τις δράσεις που πρόκειται να αναλάβει κατά το επόμενο έτος. Το πρόγραμμα εργασίας ενημερώνει το κοινό και τους συννομοθέτες σχετικά με τις πολιτικές μας δεσμεύσεις όσον αφορά την παρουσίαση νέων πρωτοβουλιών, την απόσυρση εκκρεμών προτάσεων και την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2024 είναι το αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τα συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2024

Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2024

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2024 με απλά λόγια — ενημερωτικό δελτίο

Μείωση του φόρτου και εξορθολογισμός των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων — ενημερωτικό δελτίο

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής

Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT)

Πύλη «Πείτε την άποψή σας», όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να μοιράζονται τις απόψεις τους σχετικά με τις νέες πολιτικές της ΕΕ και την ισχύουσα νομοθεσία

Θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Πλατφόρμα Fit for Future (F4F)

Ετήσια έρευνα του φόρτου

Δηλώσεις

Στο πλαίσιο πρωτοφανών γεωπολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών προκλήσεων, η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Αυτός είναι ο στόχος των νέων πολιτικών πρωτοβουλιών μας για το 2024, και θα τον επιτύχουμε εξισορροπώντας παράλληλα τις απαιτήσεις που θέτει για τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις με τον περιορισμό της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις μας.

 

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 17/10/2023

 

 

Πρέπει να οριστικοποιήσουμε τις εναπομένουσες βασικές νομοθετικές προτάσεις που έχει παρουσιάσει αυτή η Επιτροπή, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εκκρεμείς πρωτοβουλίες μας έως το τέλος της θητείας μας.

 

Maroš Šefčovič, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών - 17/10/2023

 

 

 

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα