Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Υδρογόνο: Προετοιμάζοντας το έδαφος για νέα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη λύσεων υδρογόνου μεγάλης κλίμακας

Hydrogen

Η Επιτροπή χαιρετίζει τον χάρτη πορείας για τον καθορισμό προτύπων όσον αφορά το υδρογόνο, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο.

Ο καθορισμός ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα αυτό στηρίζει τις φιλοδοξίες της ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και για τη χρήση του υδρογόνου στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο χάρτης πορείας παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των κενών, των προκλήσεων και των αναγκών τυποποίησης που εντοπίστηκαν από τα μέλη της συμμαχίας. Τα κενά αυτά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών υδρογόνου αλλά και για τις επενδύσεις στον εν λόγω τομέα. Ο χάρτης πορείας εξετάζει τις ανάγκες τυποποίησης στο σύνολο της αξιακής αλυσίδας υδρογόνου, από την παραγωγή, τη διανομή, τη μεταφορά και την αποθήκευση έως τις τελικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με τη στρατηγική τυποποίησης, ο χάρτης πορείας περιλαμβάνει επίσης σειρά συστάσεων για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας καθορισμού ευρωπαϊκών προτύπων. Θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των σχετικών εργασιών της Επιτροπής και των εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης. Ειδικότερα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να προετοιμάσει μια εντολή τυποποίησης για τα πρότυπα υδρογόνου που θα καθοριστούν για τη στήριξη των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης. 

Ο χάρτης πορείας αντικατοπτρίζει επίσης τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2023 για την τυποποίηση, ενώ έρχεται σε συνέχεια της έκθεσης του 2021 της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο, όπου διαπιστώνεται ότι η έλλειψη προτύπων για το υδρογόνο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη νέων λύσεων υδρογόνου.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα