Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

cyber defence

Στις 7 Ιανουαρίου τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός για την κυβερνοασφάλεια, ο οποίος καθορίζει μέτρα για υψηλό επίπεδο κοινής κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης.

Ο κανονισμός καθορίζει μέτρα για τη θέσπιση ενός εσωτερικού πλαισίου διαχείρισης, διακυβέρνησης και ελέγχου κινδύνων κυβερνοασφάλειας από κάθε οντότητα της Ένωσης και θεσπίζει το νέο Διοργανικό Συμβούλιο Κυβερνοασφάλειας (ΔΣΚ) για την παρακολούθηση και τη στήριξη της εφαρμογής του από τις οντότητες της Ένωσης. Προβλέπει τη διεύρυνση της εντολής της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-ΕΕ), ώστε να λειτουργήσει ως κόμβος συντονισμού για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με απειλές, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αντιμετώπιση συμβάντων, ως κεντρικό συμβουλευτικό όργανο και ως πάροχος υπηρεσιών. Σύμφωνα με την εντολή της, η CERT-ΕΕ μετονομάζεται σε Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, αλλά διατηρεί τη σύντομη ονομασία «CERT-ΕΕ».

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χάν δήλωσε σχετικά: «Καθώς οι κυβερνοαπειλές γίνονται όλο και συχνότερες και οι κυβερνοεπιθέσεις πιο εξελιγμένες, η επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε όλες τις οντότητες της Ένωσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση μιας ανοικτής, αποτελεσματικής, ασφαλούς και ανθεκτικής δημόσιας διοίκησης της ΕΕ. Ο κανονισμός ενισχύει την κυβερνοασφάλεια των οντοτήτων της Ένωσης και ευθυγραμμίζει τη διοίκηση της ΕΕ με τα πρότυπα που επιβάλλονται στα κράτη μέλη, όπως η οδηγία για υψηλά κοινά επίπεδα κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, γνωστή και ως NIS 2. Η ταχεία έκδοση του κανονισμού αποδεικνύει τη δέσμευση της ΕΕ για την επίτευξη αυτών των στόχων. Καλώ πλέον τους συννομοθέτες να αρχίσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για τον παράλληλο κανονισμό για την ασφάλεια των πληροφοριών

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα