Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Μαΐου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Τελωνειακή Ένωση: Η Επιτροπή θα προτείνει σημαντικές βελτιώσεις για τους εμπόρους σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Authorised Economic Operator (AEO)

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), στην οποία εξετάζεται το πρόγραμμα διευκόλυνσης των τελωνειακών διαδικασιών της ΕΕ για αξιόπιστους εμπόρους, το οποίο είναι γνωστό ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας  ή πρόγραμμα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα αποκομίζουν ορισμένα οφέλη τα οποία τους βοηθούν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα, χάρη σε λιγότερους ελέγχους και εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα κατά τον εκτελωνισμό. Οι αρχές των κρατών μελών ωφελούνται διότι ενισχύονται η ασφάλεια και η προστασία, ενώ παράλληλα το εν λόγω πρόγραμμα τις βοηθά να εισπράττουν τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ με αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Επί του παρόντος, πάνω από 18.000 εταιρείες που αντιπροσωπεύουν κάτι παραπάνω από το 70% των εισαγωγών και των εξαγωγών έχουν πιστοποιηθεί ως εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς στην ΕΕ. Ενώ οποιαδήποτε επιχείρηση της ΕΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει εγκεκριμένος οικονομικός φορέας, πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια για να γίνει δεκτή στο πρόγραμμα, όπως να συμμορφώνεται με την τελωνειακή νομοθεσία και τους φορολογικούς κανόνες, να διαθέτει χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα και διαφανείς αλυσίδες εφοδιασμού και να αποδεικνύει ότι πληροί τα κριτήρια επάρκειας και ασφάλειας.

Στη σημερινή έκθεσή του, το ΕΕΣ επισημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι στέρεο, ισχυρό και ορθά διαχειριζόμενο και υλοποιεί τους γενικούς του στόχους. Επισημαίνει επίσης ότι οι έμποροι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το πρόγραμμα σε ποσοστό άνω του 80%. Ωστόσο, το ΕΕΣ υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα έχει ορισμένες ελλείψεις, όπως την άνιση εφαρμογή του στα κράτη μέλη, που οδηγεί σε άνισους όρους ανταγωνισμού για τους εμπόρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσον αφορά τα οφέλη που απολαμβάνουν. Το ΕΕΣ επισημαίνει επίσης την έλλειψη κοινής ενωσιακής προσέγγισης όσον αφορά τη μέτρηση των επιδόσεων του προγράμματος και τις «αναξιοποίητες δυνατότητες» του προγράμματος όσον αφορά τη στήριξη τόσο των επιχειρήσεων της ΕΕ όσο και των αρχών των κρατών μελών.

Όπως ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα τις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση των τελωνείων της ΕΕ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναθεώρηση των σχετικών κανόνων από το 1968 που θεσπίστηκε η τελωνειακή ένωση της ΕΕ. Οι εν λόγω μεταρρυθμιστικές προτάσεις θα λάβουν υπόψη πολλές από τις συστάσεις του ΕΕΣ και θα δημιουργήσουν πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. Βασιζόμενες στο τρέχον πρόγραμμα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, οι προτάσεις θα παρουσιάσουν ένα νέο όραμα για τη σχέση μεταξύ τελωνείων και επιχειρήσεων που θα βασίζεται στα δεδομένα. Αυτό το νέο πλαίσιο θα αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματικότητα του σύγχρονου εμπορίου, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί χάρη στην ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την ανάγκη για απλούστερους και αποτελεσματικότερους τελωνειακούς ελέγχους και διαδικασίες.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Μαΐου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα