Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Τελωνεία: Η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία προσχώρησης της Ουκρανίας στις συμβάσεις περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση για πρόσκληση της Ουκρανίας να προσχωρήσει στις συμβάσεις περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης, ένα διεθνές πλαίσιο που εξασφαλίζει απλουστευμένες διαδικασίες για την τελωνειακή διαμετακόμιση εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων. Χάρη στις εν λόγω συμβάσεις, τα εμπορεύματα μπορούν να διακινούνται πολύ ευκολότερα μεταξύ της ΕΕ και των επτά λεγόμενων χωρών κοινής διαμετακόμισης (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο). Οι απλουστευμένοι κανόνες, όπως οι αμοιβαία αναγνωρισμένες οικονομικές εγγυήσεις για την τελωνειακή διαμετακόμιση και οι λιγότεροι έλεγχοι συμβάλλουν στη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και των χωρών εταίρων, ενώ παράλληλα διευκολύνουν και ενισχύουν το εμπόριο.

Στο σχέδιο εγγράφου θέσεων της ΕΕ που εγκρίθηκε σήμερα, η Επιτροπή διατυπώνει την άποψη ότι η Ουκρανία πληροί όλα τα σχετικά κριτήρια προσχώρησης στις συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και διαρθρωτικών απαιτήσεων, καθώς και των απαιτήσεων πληροφορικής. Επιπλέον, η προσχώρηση στις εν λόγω συμβάσεις προβλέπεται στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και στην προενταξιακή στρατηγική της ΕΕ για την Ουκρανία. Μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο, η θέση της ΕΕ θα υποβληθεί στο ανώτατο όργανο των συμβάσεων, τις κοινές επιτροπές ΕΕ — Συμβάσεων περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης, οι οποίες απαρτίζονται από εκπροσώπους της ΕΕ και άλλων συμβαλλόμενων μερών των εν λόγω συμβάσεων. Οι ανωτέρω κοινές επιτροπές μπορούν στη συνέχεια να προσκαλέσουν επισήμως την Ουκρανία να προσχωρήσει στις συμβάσεις. Η Επιτροπή ελπίζει ότι αυτός ο στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Περισσότερες πληροφορίες και τα σχέδια νομικών κειμένων είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα