Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ταξινομία της ΕΕ: η Επιτροπή παρουσιάζει συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα με σκοπό την επιτάχυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα στο πλαίσιο της ταξινομίας σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν,

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Mairead McGuinness, European Commissioner, on taxonomy

η οποία καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας. Το Σώμα των επιτρόπων κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί του κειμένου, το οποίο θα εγκριθεί επίσημα μόλις καταστούν διαθέσιμες οι μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Για να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, απαιτούνται πολλές ιδιωτικές επενδύσεις. Η ταξινομία της ΕΕ έχει ως στόχο να κατευθύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Η κατάταξη της ταξινομίας δεν καθορίζει αν μια συγκεκριμένη τεχνολογία θα αποτελεί ή όχι μέρος του ενεργειακού μείγματος των κρατών μελών. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η μετάβαση, με την αξιοποίηση όλων των πιθανών λύσεων που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές συμβουλές και την τρέχουσα τεχνολογική πρόοδο, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη μετάβαση. Οι επιλεγείσες δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας συνάδουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε τη μετάβαση από πιο ρυπογόνες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή άνθρακα, προς ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον, που θα βασίζεται κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ειδικότερα, η σημερινή συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα:

— εισάγει πρόσθετες οικονομικές δραστηριότητες από τον τομέα της ενέργειας στην ταξινομία της ΕΕ. Το κείμενο καθορίζει σαφείς και αυστηρές προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού για την ταξινομία, βάσει των οποίων ορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες και δραστηριότητες φυσικού αερίου μπορούν να προστεθούν ως μεταβατικές δραστηριότητες σε εκείνες που καλύπτονται ήδη από την πρώτη κατ' εξουσιοδότηση πράξη για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Οι εν λόγω αυστηρές προϋποθέσεις είναι οι εξής: τόσο για το φυσικό αέριο όσο και για την πυρηνική ενέργεια, ότι συμβάλλουν στη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα· για την πυρηνική ενέργεια, ότι πληροί τις απαιτήσεις πυρηνικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας· και για το φυσικό αέριο, ότι συμβάλλει στη μετάβαση από τον άνθρακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλες πιο συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που διευκρινίζονται στη σημερινή συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη, ισχύουν για όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες·

— επιβάλλει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργεια ειδικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης για αυτές τις δραστηριότητές τους. Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, η Επιτροπή τροποποίησε σήμερα την κατ' εξουσιοδότηση πράξη για τις γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο της ταξινομίας, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να εντοπίζουν ποιες επενδυτικές ευκαιρίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες φυσικού αερίου ή πυρηνικές δραστηριότητες και να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές.

Το κείμενο της συμπληρωματικής κατ' εξουσιοδότηση πράξης καταρτίστηκε μετά από διαβουλεύσεις εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και της πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η Επιτροπή συνεκτίμησε επίσης τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος. Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις εν λόγω ομάδες και τα έλαβε υπόψη στο κείμενο που υποβλήθηκε σήμερα. Για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεων, εισήχθησαν στοχευμένες προσαρμογές στα τεχνικά κριτήρια ελέγχου και στις απαιτήσεις γνωστοποίησης και επαλήθευσης για την ενίσχυση της σαφήνειας και της χρηστικότητας τους.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Η κλιματική ουδετερότητα είναι η αποστολή και η υποχρέωσή μας. Πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα για να επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2030 και το 2050. Η σημερινή κατ' εξουσιοδότηση πράξη αφορά την πλαισίωση της οικονομίας της ΕΕ στην πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση, μια δίκαιη μετάβαση, ως γέφυρα προς ένα σύστημα πράσινης ενέργειας που θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα επιταχύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις που χρειαζόμαστε, ιδίως κατά την τρέχουσα δεκαετία. Με τους σημερινούς νέους κανόνες, ενισχύουμε επίσης τη διαφάνεια και τη γνωστοποίηση πληροφοριών, έτσι ώστε οι επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας.»

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε : «Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να τα καταφέρουμε. Η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στη μετάβαση είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα. Σήμερα θέτουμε αυστηρές προϋποθέσεις για να συμβάλουμε στην κινητοποίηση χρηματοδότησης προκειμένου να στηριχθεί αυτή η μετάβαση, μακριά από πιο επιβλαβείς πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας. Επίσης, ενισχύουμε τη διαφάνεια της αγοράς, ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να εντοπίζουν εύκολα τις δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας σε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις.»

Επόμενα βήματα

Μόλις μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, η συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη θα διαβιβαστεί επίσημα στους συννομοθέτες προς εξέταση.

Όπως και στις άλλες κατ' εξουσιοδότηση πράξη στο πλαίσιο του κανονισμού για την ταξινομία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (που έχουν αναθέσει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα έκδοσης της παρούσας κατ' εξουσιοδότηση πράξης) θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις μήνες για να εξετάσουν το έγγραφο και, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να προβάλουν αντιρρήσεις. Αμφότερα τα θεσμικά όργανα μπορούν να ζητήσουν επιπλέον δίμηνη προθεσμία εξέτασης. Το Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, γεγονός που σημαίνει ότι τουλάχιστον το 72 % των κρατών μελών (δηλαδή τουλάχιστον 20 κράτη μέλη) που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65 % του πληθυσμού της ΕΕ χρειάζεται να αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αντιταχθεί με πλειοψηφία των μελών του που καταψηφίζουν στην ολομέλεια (δηλαδή τουλάχιστον 353 βουλευτές του ΕΚ).

Μόλις λήξει η περίοδος ελέγχου και εφόσον κανένας από τους συννομοθέτες δεν προβάλλει αντιρρήσεις, η συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη θα τεθεί σε ισχύ και θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ευημερίας και της υγείας των πολιτών, στη δημιουργία μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης έως το 2050 και στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου και της βιοποικιλότητας της ΕΕ.

Στόχος της ταξινομίας της ΕΕ είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ροής των χρημάτων προς βιώσιμες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παροχή της δυνατότητας στους επενδυτές να αναπροσανατολίσουν τις επενδύσεις προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρήσεις θα είναι καίριας σημασίας για να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η ταξινομία είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο διαφάνειας για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Με την ταξινομία της ΕΕ δημιουργείται μια κοινή γλώσσα την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι επενδυτές όταν επενδύουν σε έργα και οικονομικές δραστηριότητες που έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο κλίμα και το περιβάλλον. Επίσης, εισάγονται υποχρεώσεις γνωστοποίησης για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Μολονότι, η ΕΕ έχει κοινούς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, το εθνικό ενεργειακό μείγμα αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών και διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ενώ ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την καύση άνθρακα με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η ταξινομία συμβάλλει στην κινητοποίηση ιδιωτών επενδυτών για την επίτευξη των κλιματικών στόχων και καλύπτει ενεργειακές δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν διαφορετικές εθνικές καταστάσεις και σημεία εκκίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη της ΕΕ για το κλίμα που καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου

Ενημερωτικό δελτίο

Συμπληρωματική κατ' εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα στο πλαίσιο της ταξινομίας

Ταξινομία της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες.

Συχνές ερωτήσεις: Τι είναι η ταξινομία της ΕΕ και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη;

Συχνές ερωτήσεις: Τι είναι η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του άρθρου 8 της ταξινομίας της ΕΕ και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη;

Συχνές ερωτήσεις: Ερμηνεία ορισμένων νομικών διατάξεων της κατ' εξουσιοδότηση πράξης για τις γνωστοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού για την ταξινομία της ΕΕ όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία

Δικτυακός τόπος της ΓΔ FISMA για τη βιώσιμη χρηματοδότηση

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα