Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ προστατεύουν πάνω από 460.000 ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τις δραστηριότητες εμπορικής άμυνας της ΕΕ το 2021. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 2021 τα εμπορικά μέτρα της ΕΕ προστάτευσαν άμεσα 462.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ σε βασικούς μεταποιητικούς τομείς της ΕΕ, όπως το αλουμίνιο, ο χάλυβας, τα κεραμευτικά προϊόντα και η πράσινη τεχνολογία. Αυτό δείχνει ότι τα ενωσιακά μέτρα είναι αποτελεσματικά για την προστασία των ενωσιακών παραγωγών από αθέμιτες διεθνείς εμπορικές πρακτικές.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε: «Η προστασία των Ευρωπαίων παραγωγών κι εργαζομένων έναντι των ζημιών που υφίστανται από όσους δεν τηρούν τους εμπορικούς κανόνες είναι απολύτως αναγκαία. Ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων και των κινδύνων για την ασφάλεια του εφοδιασμού, η διασφάλιση δίκαιου εμπορίου είναι πιο σημαντική από ποτέ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων να βλάψουν τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αποτελεσματική επιβολή και εφαρμογή των μέτρων εμπορικής άμυνας εξακολουθεί να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Καταπολεμώντας τις αθέμιτες εισαγωγές προϊόντων ζωτικής σημασίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή τις ψηφιακές αλυσίδες αξίας, όπως τα κατασκευαστικά στοιχεία πύργων ανεμογεννητριών ή οι οπτικές ίνες, τα εμπορικά μέτρα της ΕΕ ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στη σύγχρονη μεταποίηση και την έρευνα και ανάπτυξη, που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του εφοδιασμού, της ανάπτυξης, της σταθερότητας των θέσεων εργασίας και των εσόδων στους εν λόγω κλάδους παραγωγής στην Ευρώπη. Τα μέτρα υποστηρίζουν επίσης την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη.
 

Αποφασιστική δράση κατά της αποφυγής δασμών και παροχή βοήθειας στους ενωσιακούς εξαγωγείς στο εξωτερικό

Η ετήσια έκθεση για το 2021 δείχνει ότι η Επιτροπή έχει εντείνει τις προσπάθειες παρακολούθησης για τον εντοπισμό οικονομικών φορέων που διαφεύγουν των δασμών, ιδίως μέσω καταστρατήγησης, και την επιβολή κυρώσεων σε αυτούς. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν τέτοιες πρακτικές το 2021, η Επιτροπή ανέλαβε αποφασιστική δράση μέσω μέτρων κατά της καταστρατήγησης ή κατά της απορρόφησης.

Επιπλέον, η Επιτροπή βελτίωσε τη βοήθεια που παρέχει στους ενωσιακούς εξαγωγείς για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων ή αθέμιτων μέτρων εμπορικής άμυνας που επιβάλλονται στους εξαγωγείς μας από τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή εφάρμοσε επίσης τις υπόλοιπες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 2020, ιδίως όσον αφορά την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών (κυρίως των ΜΜΕ) σχετικά με τον σκοπό και τη χρήση των μέσων εμπορικής άμυνας.
 

Ιστορικό

Στα τέλη του 2021 ίσχυαν 163 οριστικά μέτρα εμπορικής άμυνας στην ΕΕ, τα περισσότερα από τα οποία ήταν μέτρα αντιντάμπινγκ. Η Επιτροπή κίνησε 14 νέες έρευνες το 2021, συμπεριλαμβανομένων 11 ερευνών αντιντάμπινγκ και 3 ερευνών κατά των επιδοτήσεων.

Στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ετήσια έκθεση απαριθμούνται οι δραστηριότητες εμπορικής άμυνας της Επιτροπής το 2021. Επίσης συνοψίζονται επιλεγμένες υποθέσεις και ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις που σχετίζονται με την εμπορική άμυνα, και αναλύονται διάφορες υποθέσεις τρίτων χωρών τις οποίες παρακολούθησε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ετήσια έκθεση του 2021 για τα μέτρα εμπορικής άμυνας

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 2021

Η πολιτική εμπορικής άμυνας της ΕΕ

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα