Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας των πλέον ευάλωτων

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

  • Οι αρμόδιοι για την απασχόληση και την εργασία υπουργοί της Ένωσης για τη Μεσόγειο συμφώνησαν σε κοινές δράσεις για την καλύτερη ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης στις αγορές εργασίας στην ευρωμεσογειακή περιοχή.
  • Οι κυβερνήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των γυναικών στις κοινωνίες και τις οικονομίες τους. Τόνισαν επίσης την ανάγκη να συνεχιστεί η μέτρηση του αντικτύπου των πολιτικών για την αγορά εργασίας και συμφώνησαν να δρομολογήσουν μια «Κοινότητα Πρακτικών για την Απασχόληση των Νέων» με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
  • Η ΕΕ εγκαινίασε την περιφερειακή πρωτοβουλία «Θέσεις εργασίας μέσω του εμπορίου και των επενδύσεων στη Νότια Γειτονία» της «Ομάδας Ευρώπη». Με την ευκαιρία αυτή, η Γερμανία και η Ισπανία εγκαινίασαν έναν κόμβο της ΕγΜ για την απασχόληση, το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Η πέμπτη υπουργική σύνοδος της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία, που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Μαΐου στο Μαρακές του Μαρόκου, επικεντρώθηκε στην «Απασχόληση και την απασχολησιμότητα των πλέον ευάλωτων, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών». Τα κράτη μέλη της ΕγΜ συζήτησαν τις πιο πιεστικές προκλήσεις της αγοράς εργασίας στην ευρωμεσογειακή περιοχή, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο διασφάλισης μιας χωρίς αποκλεισμούς, πράσινης, ψηφιακής και βιώσιμης ανάκαμψης για όλους, και ιδίως για τους πλέον ευάλωτους. Οι υπουργοί επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να προαγάγουν μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, μέσω πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικών πολιτικών που ανταποκρίνονται σε ζητήματα που αφορούν τη νεολαία και το φύλο. Οι υπουργοί τόνισαν επίσης τον σημαντικό ρόλο της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών, με τις γυναίκες να αποτελούν ενεργές κινητήριες δυνάμεις για την οικονομική ανάκαμψη από την κρίση της νόσου COVID-19.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ, δήλωσε: «Η ανεργία των νέων αποτελεί πηγή μεγάλης ανησυχίας στην ευρωμεσογειακή περιοχή. Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε από κοινού πιέσεις για ισχυρές πολιτικές που στηρίζουν την πρόσβαση των νέων στις αγορές εργασίας, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να αξιοποιήσουν το επαγγελματικό δυναμικό τους και να πραγματοποιήσουν τις προσωπικές φιλοδοξίες τους. Είναι ζωτικής σημασίας να παράσχουμε στους νέους τις δεξιότητες που χρειάζονται για να στηρίξουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση· να ενδυναμώσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία· και να βοηθήσουμε τους εργαζομένους στην άτυπη οικονομία να μεταβούν στην επίσημη απασχόληση και να επωφεληθούν από επαρκή κοινωνική προστασία.».

Ο Ιορδανός υπουργός Εργασίας, κ. Nayef Stetieh, τόνισε ότι «Η δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως στον απόηχο των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην αγορά εργασίας, αποτελεί μείζονα πρόκληση όχι μόνο για την Ιορδανία, αλλά και για όλες τις χώρες της Νότιας Μεσογείου. Αυτό απαιτεί να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας, με έμφαση στη σύσταση ιδρυμάτων επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης και συναφών ιδρυμάτων κατάρτισης, ώστε να συμπεριληφθούν νέοι τομείς που θα ωφελήσουν τη νεολαία και των δύο φύλων, επιπλέον της παροχής ασφαλούς και κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος σε διάφορους τομείς και οικονομικές δραστηριότητες.».

Ο γενικός γραμματέας της Γραμματείας της ΕγΜ, κ. Nasser Kamel, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευκαιρίες για τη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα απασχόλησης και δεξιοτήτων στην περιοχή και χωρίς να εδραιώσουμε τις αγορές εργασίας μας. Στον τομέα αυτόν η Γραμματεία της ΕγΜ έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά, κινητοποιώντας το οικοσύστημά της και αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη της ως πλατφόρμας διαλόγου και έργων επί τόπου. Για να ενισχυθούν οι δράσεις αυτές, ο κόμβος της ΕγΜ για την προώθηση της απασχόλησης, του εμπορίου και των επενδύσεων, ο οποίος εγκαινιάστηκε σήμερα, θα παράσχει στοχευμένη βοήθεια στα κράτη μέλη της ΕγΜ στους τομείς της απασχόλησης και της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και θα συμβάλει στην προώθηση του εμπορίου Νότου-Νότου και των βιώσιμων επενδύσεων στην περιοχή.».

Οι υπουργοί ζήτησαν από την περιφερειακή πλατφόρμα της ΕγΜ για την απασχόληση και την εργασία να παρουσιάσει χάρτη πορείας για την ανάληψη δράσης κατά την περίοδο 2022-2025 και να στηρίξει την υλοποίησή του, σύμφωνα με τους στόχους της υπουργικής δήλωσης. Ο χάρτης πορείας θα πρέπει:

  • να εστιάσει στους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης·
  • να διερευνήσει καινοτόμες επιλογές ώστε να καταστήσει τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο σύγχρονα, συμπεριληπτικά, ελκυστικά, ευέλικτα, συναφή με την αγορά εργασίας και κατάλληλα για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση·
  • να προωθήσει τη μετάβαση στην επίσημη απασχόληση των λεγόμενων «άτυπων εργαζομένων», ιδίως των γυναικών, που συχνά δεν έχουν συμβάσεις εργασίας και στερούνται σημαντικών δικαιωμάτων και επαρκούς κοινωνικής προστασίας·
  • να προωθήσει διαφοροποιημένους και βιώσιμους μηχανισμούς χρηματοδότησης για τη στήριξη των πολιτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης·
  • να αναγνωρίσει την κοινωνική οικονομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία ως ένα ανθεκτικό μοντέλο για τη δημιουργία πιο αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, που θα ωφελήσει επίσης τους πλέον ευάλωτους·
  • να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών παρακολούθησης των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών για την καλύτερη κατανόηση του αντικτύπου των δράσεων πολιτικής, ιδίως στους νέους και τις γυναίκες·
  • να ενθαρρύνει και να αναπτύξει περαιτέρω τη χρήση των αποκαλούμενων «Κοινοτήτων Πρακτικής», ιδίως όσον αφορά την απασχόληση των νέων, όπου οι εθνικές αρχές μπορούν να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις για τις βέλτιστες πρακτικές.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης εγκαινιάστηκε ο κόμβος της ΕγΜ για την απασχόληση, το εμπόριο και τις επενδύσεις, ο οποίος χρηματοδοτείται από τη Γερμανία και την Ισπανία. Ο νέος κόμβος στηρίζει την ΕγΜ στις προσπάθειές της να ενισχύσει και να αναπτύξει καινοτόμες προσεγγίσεις για την περιφερειακή συνεργασία στους τομείς της απασχόλησης, του εμπορίου και των επενδύσεων στη Μεσόγειο και θα στηρίξει και θα συμπληρώσει τους στόχους της νέας πρωτοβουλίας της «Ομάδας Ευρώπη».

Ιστορικό

Η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) είναι ο μόνος ευρωμεσογειακός διακυβερνητικός οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 15 χώρες της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου. Η ΕγΜ παρέχει ένα φόρουμ για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, του διαλόγου και της υλοποίησης συγκεκριμένων έργων και πρωτοβουλιών που έχουν απτό αντίκτυπο στους πολίτες, ιδίως στους νέους, προκειμένου να επιτευχθούν οι τρεις στρατηγικοί στόχοι της περιοχής: σταθερότητα, ανθρώπινη ανάπτυξη και ενσωμάτωση.

Η πανδημία COVID-19 έπληξε σοβαρά τις χώρες και στις δύο πλευρές της Μεσογείου. Έχει επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις στις χώρες της Νότιας Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων και των υψηλών ποσοστών των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (των λεγόμενων «ΕΕΑΚ»). Το ποσοστό των ΕΕΑΚ έφτασε το 30 % σε ορισμένες χώρες της Νότιας Μεσογείου το 2020 και το 40 % για τις νέες γυναίκες. Επιπλέον, οι νέοι βρίσκονται συχνά σε επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης. Οι γυναίκες ιδίως εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας λόγω των συνεχιζόμενων φραγμών στις οικονομίες και τις κοινωνίες των χωρών.

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη» (Team Europe Initiatives — TEI), η ΕΕ και οι εθνικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενώνουν τις δυνάμεις τους για την επίτευξη βασικών στόχων πολιτικής. Προωθούν πρωτοβουλίες με τον μέγιστο μετασχηματιστικό αντίκτυπο στις χώρες-εταίρους, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα με τη δημιουργία ενός συστήματος στο οποίο το εμπόριο και οι επενδύσεις συμβάλλουν στην προαγωγή της μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.

Η περιφερειακή ΤΕΙ «Θέσεις εργασίας μέσω του εμπορίου και των επενδύσεων» αντιμετωπίζει τις τεράστιες προκλήσεις για αξιοπρεπή εργασία που υφίστανται τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς των εταίρων της Νότιας Μεσογείου. Υποστηρίζει μια ολιστική προσέγγιση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στη Νότια Γειτονία, συνδυάζοντας πρωτοβουλίες που συνδέουν τις πολιτικές για το εμπόριο, τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα με τις πολιτικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί μετασχηματιστικός αντίκτυπος στην περιοχή, η ΤΕΙ καλύπτει τρεις θεματικούς πυλώνες: i) βιώσιμο εμπόριο και επενδύσεις· ii) επαγγελματική κατάρτιση και δεξιότητες· iii) επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς. Προβλέπει στενή συνεργασία με την Ένωση για τη Μεσόγειο, ιδίως τις διάφορες πλατφόρμες πολιτικής της ΕγΜ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς και η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ στηρίζουν τη νέα περιφερειακή ΤΕΙ.

Περισσότερες πληροφορίες

Υπουργική δήλωση για την απασχόληση και την εργασία

Πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία της Επιτροπής με την ΕγΜ για τις πολιτικές απασχόλησης

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα