Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο27 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Τα κράτη μέλη συμφωνούν με την πρόταση της Επιτροπής για μείωση του ανώτατου ορίου καταλοίπων φυτοφαρμάκων με στόχο την καλύτερη προστασία των μελισσών

farm

Σήμερα, τα κράτη μέλη υποστήριξαν την πρόταση της Επιτροπής για μείωση των ανώτατων ορίων καταλοίπων δύο νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων που είναι γνωστό ότι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις μέλισσες. Οι αξιολογήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων δείχνουν ότι οι ουσίες clothianidin (κλοθειανιδίνη) και thiamethoxam (θειαμεξοθάμη) ενέχουν υψηλό κίνδυνο για τους επικονιαστές. Για τον λόγο αυτό, η χρήση τους σε εξωτερικούς χώρους είχε ήδη απαγορευθεί στην ΕΕ το 2018. Όσον αφορά τις εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών, οι νέοι κανόνες θα μειώσουν τα υφιστάμενα ανώτατα όρια καταλοίπων όσον αφορά τις εν λόγω ουσίες στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει τη μέτρησή τους με τις τελευταίες τεχνολογίες. Οι κανόνες αναμένεται να εγκριθούν έως τις αρχές του επόμενου έτους. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων και οι τρίτες χώρες θα έχουν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες. Τα νέα ανώτατα όρια καταλοίπων θα ισχύουν για τα τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ — για τα οποία το ανώτατο όριο είναι ήδη πολύ χαμηλό — και για τα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Είναι η πρώτη φορά που μειώνουμε τα ανώτατα όρια καταλοίπων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των δραστικών ουσιών στο περιβάλλον μπορεί να έχουν παγκόσμιες συνέπειες. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για το έργο μας στο πλαίσιο της στρατηγικής “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”. Δεδομένου του αρνητικού αντικτύπου τους σε παγκόσμιο επίπεδο στους επικονιαστές, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών, η χρήση αυτών των δύο νεονικοτινοειδών έχει ήδη σταματήσει στην ΕΕ. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα, συμβάλλοντας στη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα, τα εισαγόμενα προϊόντα δεν θα επιτρέπεται πλέον να περιέχουν κατάλοιπα αυτών των δύο νεονικοτινοειδών.»

Ο κανονισμός θα θέσει σε εφαρμογή τους στόχους της Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», και θα λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτήσεων για ανοχές κατά την εισαγωγή φυτοφαρμάκων που δεν είναι πλέον εγκεκριμένα στην ΕΕ, τηρώντας παράλληλα τα πρότυπα και τις υποχρεώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Μετά από διαβούλευση με τα μέλη του ΠΟΕ, η πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, όπου έλαβε την υποστήριξη της ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών. Ο κανονισμός θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, τα οποία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Εάν τα δύο θεσμικά όργανα δεν προβάλλουν αντιρρήσεις, ο κανονισμός θα εκδοθεί στις αρχές του 2023. Περισσότερες πληροφορίες για τα νεονικοτινοειδή μπορείτε να βρείτε εδώ

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
27 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα