Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Συνδεδεμένες και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές: 5 δισ. ευρώ για βασικά έργα υποδομών

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφορών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», το οποίο διαθέτει πάνω από 5 δισ. ευρώ για ευρωπαϊκά έργα υποδομών μεταφορών. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει έργα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), δηλαδή του δικτύου σιδηροδρόμων, εσωτερικών πλωτών οδών, λιμένων και χερσαίων οδών που συνδέει την Ευρώπη. Τα έργα θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90% έως το 2050, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επιλέξιμα θα είναι επίσης έργα που ενισχύουν τις λωρίδες αλληλεγγύης.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Διαθέτουμε πάνω από 5 δισ. ευρώ για έργα που θα αυξήσουν τη βιωσιμότητα του συνολικού μας δικτύου μεταφορών. Δεδομένου του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η πρόσκληση θα στηρίξει επίσης έργα για τον εκσυγχρονισμό των σημείων διέλευσης των συνόρων, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας κατά μήκος των λωρίδων αλληλεγγύης, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ουκρανίας».

Οι σημερινοί δύσκολοι καιροί ανέδειξαν περαιτέρω τη σημασία της ύπαρξης ενός αποτελεσματικού, απρόσκοπτου και καλά συνδεδεμένου ευρωπαϊκού δικτύου υποδομών. Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου συστήματος πολυτροπικών μεταφορών τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα. Στόχος είναι ένα οικονομικά προσιτό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σιδηροδρομικό δίκτυο, η βελτίωση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των υποδομών στους θαλάσσιους λιμένες, η ισορροπημένη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και η αύξηση της αυτοματοποίησης και της διαλειτουργικότητας για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε ολόκληρο το δίκτυο μεταφορών.  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα