Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Μαΐου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Συνάντηση της Επιτρόπου Ντάλι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό την ενίσχυση των πολιτικών της ΕΕ για την αναπηρία

disabled person

Αθήνα, 31/05/2023

Σήμερα, 31 Μαΐου, η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τους οποίους θα εξετάσει την εφαρμογή από την ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ θα συζητήσουν επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους των πολιτικών της ΕΕ. Η στρατηγική επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν το δικαίωμα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία, εντός και εκτός της ΕΕ.

H Επίτροπος κ. Ντάλι θα υπογραμμίσει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ορίσουν συντονιστές για θέματα αναπηρίας, υπεύθυνους για την εφαρμογή της Σύμβασης. Από την πλευρά της, φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας. Η κάρτα θα εξασφαλίζει στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε υπηρεσίες πολιτισμού, αναψυχής, αθλητισμού και μεταφορών σε διασυνοριακό επίπεδο. Εντός του έτους, η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με την ανεξάρτητη διαβίωση και την ένταξη στην κοινότητα.

(Για περισσότερες πληροφορίες:  Christian Wigand - Τηλ.: +32 2 296 22 53· Marajke Slomka - Τηλ.:  +32 2 298 26 13· Cristina Torres Castillo – Τηλ.: +32 2 299 06 79)

 Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Μαΐου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα