Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο25 Απριλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Σύμφωνο για τις δεξιότητες: Συγκροτείται μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων στον διαστημικό τομέα

EU Space Strategy for Security and Defence

Σήμερα, με την υποστήριξη της Επιτροπής, συγκροτήθηκε μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων στον διαστημικό τομέα, για τα δεδομένα, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές. Στόχος της είναι να εξοπλίσει τους εργαζομένους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη μελλοντικών καινοτομιών και την επίτευξη των στόχων της διαστημικής στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα.

 

Ειδικότερα, η σύμπραξη θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της διαστημικής βιομηχανίας, των κέντρων κατάρτισης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων εταίρων, θα προσελκύσει νέους και νέες επαγγελματίες, θα αναπτύξει τις νέες αλλά και υπάρχουσες περιφερειακές πρωτοβουλίες και θα συνεισφέρει σε άλλα προγράμματα κατάρτισης, όπως οι ακαδημίες Copernicus, τα κέντρα αναμετάδοσης Copernicus και άλλες δραστηριότητες της πρωτοβουλίας CASSINI. Η νέα αυτή σύμπραξη συμπληρώνει την ήδη υπάρχουσα σύμπραξη για την αεροδιαστημική και την άμυνα.
 

Η ΕΕ διαθέτει μια διαστημική οικονομία που είναι ιδιαίτερα δυναμική σε τομείς όπως η παρατήρηση της Γης, ο εντοπισμός θέσης, η πλοήγηση και ο χρονισμός, και της οποίας η αξία το 2021 ανήλθε σε περίπου 40 δισ. ευρώ. Καθώς αυξάνονται οι ανάγκες εξεύρεσης διαστημικών λύσεων σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, ο κατάντης διαστημικός τομέας αναμένεται να διπλασιαστεί σε μέγεθος, αποφέροντας έσοδα άνω των 80 δισ. ευρώ ως το 2030.
 

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ, δήλωσε σχετικά: «Οι δεξιότητες και τα ταλέντα είναι απαραίτητα προκειμένου η διαστημική μας βιομηχανία μακροπρόθεσμα να συνεχίσει να πρωτοπορεί, να καινοτομεί και να είναι ανταγωνιστική. Χαιρετίζω αυτή τη νέα σύμπραξη δεξιοτήτων, η οποία θα αντιστοιχίσει τις ανάγκες της βιομηχανίας με την εκπαίδευση και την κατάρτιση και θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα των ειδικών στον διαστημικό τομέα.»
 

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν, προσέθεσε: «Η συγκρότηση της μεγάλης κλίμακας σύμπραξης δεξιοτήτων για τις διαστημικές υπηρεσίες, τα δεδομένα και τις σχετικές εφαρμογές θα ενισχύσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στον διαστημικό τομέα. Θα διασφαλίσει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα αυτού του δυναμικού τομέα που εξυπηρετεί πολυάριθμες προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, αλλά και ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών αναγκών.»

Η 17η σύμπραξη δεξιοτήτων, της οποίας έχουν προηγηθεί δεσμεύσεις σε άλλα οικονομικά οικοσυστήματα, αποτελεί απτή εφαρμογή του Συμφώνου για τις Δεξιότητες, μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, συμβάλλει στην επίτευξη του απώτερου στόχου σε επίπεδο ΕΕ, για συμμετοχή τουλάχιστον του 60% του ενήλικου πληθυσμού σε ετήσιες καταρτίσεις έως το 2030.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
25 Απριλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα