Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Αυγούστου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης από τις Suez και Acea

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, τη δημιουργία μιας νέας, λειτουργικά αυτόνομης εταιρείας, η οποία θα ελέγχεται από κοινού από τη Suez, η οποία έχει την έδρα της στη Γαλλία και την Acea, η οποία έχει την έδρα της στην Ιταλία. Η κοινή επιχείρηση θα αναπτύξει και στη συνέχεια θα διαθέσει στο εμπόριο ένα καινοτόμο σύστημα μέτρησης για υπηρεσίες ύδρευσης.

Η Suez έχει παρουσία σε όλο τον κόσμο, δραστηριοποιούμενη στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης νερού, παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού και ανάκτησης λυμάτων για δημόσιους πελάτες. Η Acea δραστηριοποιείται στην Ιταλία, μεταξύ άλλων στους τομείς της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ύδρευσης, της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και της παραγωγής ενέργειας.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένων των πολύ περιορισμένων αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η πράξη εξετάστηκε δυνάμει της απλουστευμένης διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης M.10633.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 229 86500· Μαρία Τσώνη — Τηλ.: + 32 229 90526)

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Αυγούστου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα