Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Αυγούστου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Συγχωνεύσεις: η Επιτροπή ξεκινά έρευνα για πιθανή παραβίαση της υποχρέωσης αναστολής στην πράξη Illumina / GRAIL

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει έρευνα για να αξιολογήσει κατά πόσον η απόφαση της Illumina να ολοκληρώσει την εξαγορά της GRAIL ενόσω η διεξοδική έρευνα της Επιτροπής σχετικά με την προτεινόμενη πράξη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, συνιστά παραβίαση της «υποχρέωσης αναστολής».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει έρευνα για να αξιολογήσει κατά πόσον η απόφαση της Illumina να ολοκληρώσει την εξαγορά της GRAIL ενόσω η διεξοδική έρευνα της Επιτροπής σχετικά με την προτεινόμενη πράξη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, συνιστά παραβίαση της «υποχρέωσης αναστολής» βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού συγχωνεύσεων. Χάρη στην υποχρέωση αναστολής προλαμβάνονται οι ενδεχομένως ανεπανόρθωτες αρνητικές επιπτώσεις πράξεων στην αγορά, ενόσω αναμένεται το αποτέλεσμα της διεξοδικής έρευνας της Επιτροπής. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται χωριστά από τη διεξοδική έρευνα της Επιτροπής ως προς την ουσία της υπόθεσης, η οποία θα συνεχιστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στον κανονισμό συγκεντρώσεων.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας απογοήτευση για την απόφαση της Illumina να ολοκληρώσει την εξαγορά της GRAIL ενόσω η έρευνά μας σχετικά με την εν λόγω πράξη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Οι εταιρείες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες και τις διαδικασίες μας για τον ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο του συστήματος εκ των προτέρων ελέγχου των συγχωνεύσεων, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να περιμένουν έως ότου λάβουν την έγκρισή μας προτού προχωρήσουν σε μία πράξη. Η υποχρέωση αυτή, την οποία ονομάζουμε υποχρέωση αναστολής, βρίσκεται στο πυρήνα του συστήματός μας για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά τις πιθανές παραβιάσεις της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να κινήσουμε αμέσως έρευνα για να αξιολογήσουμε κατά πόσον η απόφαση της Illumina συνιστά παραβίαση της σημαντικής αυτής υποχρέωσης».

Ιστορικό

Στις 18 Αυγούστου 2021, η Illumina ανακοίνωσε δημοσίως ότι αποφάσισε να ολοκληρώσει την εξαγορά της GRAIL, παρότι η εξέταση της προτεινόμενης πράξης από την Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Στις 22 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή είχε κινήσει διεξοδική έρευνα σχετικά με την προτεινόμενη πράξη. Η ανησυχία της Επιτροπής έγκειται στο γεγονός ότι η προτεινόμενη εξαγορά μπορεί να μειώσει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία στην αναδυόμενη αγορά της ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης τεστ ανίχνευσης του καρκίνου με βάση τεχνολογίες προσδιορισμού αλληλουχίας. Καθώς τα μέρη δεν διαβίβασαν στην Επιτροπή πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται ουσιώδεις για την αξιολόγησή της, η Επιτροπή, στις 11 Αυγούστου, ανέστειλε προσωρινά τη διεξοδική της έρευνα σχετικά με την προτεινόμενη εξαγορά. Τα μέρη δεν έχουν ακόμη παράσχει τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν.

Στις 19 Απριλίου 2021, η Επιτροπή είχε κάνει δεκτά τα αιτήματα που υπέβαλαν το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, οι Κάτω Χώρες και η Νορβηγία για την αξιολόγηση της προτεινόμενης εξαγοράς της GRAIL από την Illumina βάσει του κανονισμού συγχωνεύσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή έκρινε ότι η παραπομπή ήταν σκόπιμη, ιδίως επειδή η πράξη απειλεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό στην επικράτεια των κρατών μελών που υπέβαλαν το αίτημα και επειδή η σημασία της GRAIL για τον ανταγωνισμό δεν αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών της.

Με την απόφαση αυτή, η πράξη εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Όλες οι πράξεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Επιτροπής πρέπει να κοινοποιούνται και να εγκρίνονται από την Επιτροπή πριν από την εκτέλεσή τους («υποχρέωση αναστολής» σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού συγχωνεύσεων, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων).

Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα σε εταιρείες οι οποίες, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παραβιάζουν την υποχρέωση αναστολής. Τα πρόστιμα αυτά μπορούν να ανέλθουν σε έως και 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού συγχωνεύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα καταστούν προσεχώς διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10188.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Αυγούστου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα