Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Wind Hellas από τον όμιλο United Group

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Wind Hellas («Wind», Ελλάδα) από τον όμιλο United Group B.V. (Κάτω Χώρες).

logo

Η Wind παρέχει κινητές, σταθερές και διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και λιανικές υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. O όμιλος United Group δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής του Nova Telecommunication S.M.S.A. (πρώην Forthnet) στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη εξαγορά δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, διότι, μετά την πράξη, η ενοποιημένη οντότητα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε προβλήματα ανταγωνισμού που να απορρέουν από τους κάθετους δεσμούς προηγούμενου και επόμενου σταδίου μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών, δεδομένου ότι οι τελευταίες δεν έχουν την ικανότητα ή το κίνητρο να εφαρμόσουν πρακτικές αποκλεισμού. Η πράξη εξετάστηκε δυνάμει της κανονικής διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10475.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα