Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Ιουλίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

REACT-EU: Επιπλέον κονδύλια ύψους 336 εκατ. ευρώ σε τέσσερα κράτη μέλη για μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα

logo_of_the_european_commission_el.svg__0.png
© EU
  Η Επιτροπή χορήγησε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους άνω των 336 εκατ. ευρώ στην Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα για να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και να δώσει ώθηση σε μια δίκαιη πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη. Τα πρόσθετα κονδύλια χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του REACT-EUγια τη συμπλήρωση έξι επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους(ΤΕΒΑ).

Στην Κροατία, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΤΕΒΑ θα ενισχυθεί με επιπλέον 10 εκατ. ευρώ για να συνεχιστεί η στήριξη των απόρων, συμπεριλαμβανομένων όσων επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού και τους δύο καταστροφικούς σεισμούς του 2020. Τα ευάλωτα αυτά άτομα θα λάβουν επισιτιστική βοήθεια υπό μορφή ζεστών γευμάτων και βασικών υλικών αγαθών, όπως προϊόντων υγιεινής και σχολικών εφοδίων. 

 

Στη Γαλλία, το διαπεριφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΤΠΑ στην περιοχή του Λίγηρα θα λάβει πρόσθετα κονδύλια ύψους 6 εκατ. ευρώ. Με τα κονδύλια αυτά θα στηριχτεί η διαδικασία οικολογικού προσανατολισμού και ψηφιοποίησης της οικονομίας. Επιπλέον, στα γαλλικά υπερπόντια εδάφη της Γουαδελούπης και του Αγίου Μαρτίνου, θα χορηγηθούν επιπλέον 50,3 εκατ. ευρώ στο κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ. Τα νέα κονδύλια θα στηρίξουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση παιδιών και σπουδαστών και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στη στήριξη της απασχόλησης των νέων και όσων έχουν θέσεις εργασίας που επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδημία. Στον Άγιο Μαρτίνο, η πρόσθετη χρηματοδότηση θα καταστήσει δυνατές και επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση, τη στήριξη του τουρισμού, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, και στην ενίσχυση του τομέα της υγείας.

 

Στη Γερμανία, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΤΠΑ στη Σαξονία θα λάβει 115 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν σε κέντρα εμβολιασμού, για τη στήριξη των διαγνωστικών τεστ και σε επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής, στην ψηφιοποίηση και στον ιατρικό εξοπλισμό πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Επιπλέον, ένα νέο πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας θα παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 56,5 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε δύο πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον τομέα του τουρισμού, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων και των νέων στην αγορά εργασίας. 

 

Στην Ελλάδα, πρόσθετο ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» θα συμβάλει στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας και στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε αυτό. Τα κονδύλια αυτά θα στηρίξουν ένα κινητό δίκτυο νοσηλευτών για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, τη βελτίωση των υπηρεσιών τηλεβοήθειας στο σπίτι για χρόνιους ασθενείς και την υποστήριξη των υπηρεσιών ψυχικής και σωματικής υγείας για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας. 

 

Το REACT-EU εντάσσεται στοNextGenerationEU και παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 50,6 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) το 2021 και το 2022 στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Στόχος των μέτρων είναι να στηρίξουν την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, την απασχόληση, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, καθώς και να θέσουν τις βάσεις για μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Ιουλίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα