Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: η Επιτροπή εκδίδει τρίτη έκθεση εφαρμογής

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την τρίτη έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο και την εφαρμογή σε όλη την Ένωση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. Η έκθεση δείχνει ότι από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος το 2021, τα κράτη μέλη έχουν εκδώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ψηφιακά πιστοποιητικά COVID της ΕΕ.  Εκτός από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, 49 χώρες και εδάφη από πέντε ηπείρους έχουν προσχωρήσει στο σύστημα, γεγονός που το καθιστά παγκόσμιο πρότυπο.

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ διευκόλυνε την ελεύθερη κυκλοφορία όταν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω COVID-19 εξακολουθούσαν να θεωρούνται αναγκαίοι, και, ταυτόχρονα, διασφάλισε τη συντονισμένη άρση αυτών των περιορισμών μόλις βελτιώθηκε η κατάσταση».

Από τον Αύγουστο του 2022 τα κράτη μέλη έχουν άρει όλους τους ενδοενωσιακούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης κατοχής ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης τους προβληματισμούς της Επιτροπής σχετικά με τη λήξη ισχύος του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ και τις δυνητικές άλλες χρήσεις της υποκείμενης τεχνολογίας. Για λόγους επιδημιολογικής επαγρύπνησης, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι συνετό να διατηρηθεί το σύστημα κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-23. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την επιδημιολογική κατάσταση και θα την επαναξιολογήσει στα τέλη Μαρτίου του 2023.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — τηλ.: +32 229 62253· Katarzyna Kolanko — τηλ.: +32 229 63444)

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα