Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ψηφιακή υγεία: η Επιτροπή και ο ΠΟΥ δρομολογούν πρωτοβουλία-ορόσημο για την ψηφιακή υγεία με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας

kyriakides

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσαν σήμερα τη δρομολόγηση μιας εμβληματικής σύμπραξης για την ψηφιακή υγεία.

Τον Ιούνιο του 2023 ο ΠΟΥ θα υιοθετήσει το σύστημα ψηφιακής πιστοποίησης COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο σύστημα που θα διευκολύνει την παγκόσμια κινητικότητα και θα προστατεύει τους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο από τρέχουσες και μελλοντικές απειλές κατά της υγείας. Πρόκειται για το πρώτο δομικό στοιχείο του παγκόσμιου δικτύου πιστοποίησης ψηφιακής υγείας (Global Digital Health Certification Network - GDHCN) του ΠΟΥ, το οποίο θα αναπτύξει ευρύ φάσμα ψηφιακών προϊόντων για την παροχή καλύτερης υγείας για όλους.

Με βάση την στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία και την παγκόσμια στρατηγική των κρατών μελών του ΠΟΥ για την ψηφιακή υγεία, η πρωτοβουλία ακολουθεί τη συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2022 που υπέγραψαν η επίτροπος κ. Κυριακίδου και ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας σε ζητήματα παγκόσμιας υγείας. Αυτό ενισχύει περαιτέρω ένα εύρωστο πολυμερές σύστημα με επίκεντρο τον ΠΟΥ, το οποίο τροφοδοτείται από μια ισχυρή ΕΕ.

Η εν λόγω σύμπραξη θα περιλαμβάνει στενή συνεργασία για την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την υλοποίηση του συστήματος του ΠΟΥ, η οποία θα ωφεληθεί από την ευρεία τεχνική εμπειρογνωσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό. Ένα πρώτο βήμα είναι να διασφαλιστεί ότι τα τρέχοντα ψηφιακά πιστοποιητικά της ΕΕ εξακολουθούν να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Ένα παγκόσμιο σύστημα του ΠΟΥ με βάση την παρακαταθήκη της ΕΕ

Ένα από τα βασικά στοιχεία του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της πανδημίας COVID-19 ήταν το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. Για να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία εντός των συνόρων της, η ΕΕ θέσπισε σε σύντομο διάστημα διαλειτουργικά πιστοποιητικά COVID-19 (με την ονομασία «ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ»). Με βάση τις τεχνολογίες και τα πρότυπα ανοικτού κώδικα κατέστησε επίσης δυνατή τη σύνδεση τρίτων χωρών που εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, καθιστώντας το την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη λύση ανά τον κόσμο.

Από την έναρξη της πανδημίας ο ΠΟΥ συνεργάστηκε με όλες τις περιφέρειές του για τον καθορισμό γενικών κατευθυντήριων γραμμών για τα εν λόγω πιστοποιητικά. Για να συμβάλει στην ενίσχυση της ετοιμότητας της παγκόσμιας υγείας ενόψει των αυξανόμενων απειλών κατά της υγείας, ο ΠΟΥ δημιουργεί ένα παγκόσμιο δίκτυο πιστοποίησης ψηφιακής υγείας, το οποίο βασίζεται στα στέρεα θεμέλια του πλαισίου, των αρχών και των ανοικτών τεχνολογιών του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. Με την εν λόγω συνεργασία, ο ΠΟΥ θα διευκολύνει τη διαδικασία αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο της δικής του δομής, ώστε να δοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο η δυνατότητα να επωφεληθεί από τη σύγκλιση των ψηφιακών πιστοποιητικών. Η εν λόγω σύγκλιση θα περιλαμβάνει τον καθορισμό προτύπων για τις ψηφιακές υπογραφές καθώς και την επικύρωση τους, για την πρόληψη της απάτης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΟΥ δεν θα έχει πρόσβαση σε υποκείμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα εξακολουθήσουν να εμπίπτουν στην αποκλειστική ευθύνη των κυβερνήσεων.

Το πρώτο δομικό στοιχείο του παγκόσμιου συστήματος του ΠΟΥ θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2023 και θα αναπτυχθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες.

Μια μακροπρόθεσμη ψηφιακή σύμπραξη με στόχο την καλύτερη υγεία για όλους

Για την εύκολη υιοθέτηση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ από τον ΠΟΥ, καθώς και τη χρήση και περαιτέρω ανάπτυξή του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΠΟΥ συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της ψηφιακής υγείας.

Η σύμπραξη θα εστιάσει το έργο της στην τεχνική ανάπτυξη του συστήματος του ΠΟΥ καλύπτοντας σταδιακά πρόσθετες περιπτώσεις χρήσης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την ψηφιοποίηση του διεθνούς πιστοποιητικού εμβολιασμού ή προφύλαξης. Η επέκταση αυτών των ψηφιακών λύσεων θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την καλύτερη υγεία των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται στις κοινές αξίες και αρχές της διαφάνειας και του ανοικτού χαρακτήρα, της συμπεριληπτικότητας, της λογοδοσίας, της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας, της δυνατότητας κλιμάκωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και της ισότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΠΟΥ θα συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν τη μέγιστη δυνατή υιοθέτηση και συμμετοχή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην παροχή ίσων ευκαιριών για τη συμμετοχή εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη: χώρες χαμηλού και μέτριου εισοδήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ψηφιακή υγεία (who.int)

Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ (europa.eu)

Δηλώσεις

Με σχεδόν 80 χώρες και εδάφη συνδεδεμένες/-α με το σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, η ΕΕ έχει θέσει ένα παγκόσμιο πρότυπο. Το πιστοποιητικό της ΕΕ όχι μόνο αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της πανδημίας, αλλά διευκόλυνε επίσης τα διεθνή ταξίδια και τον τουρισμό. Χαίρομαι που ο ΠΟΥ θα αξιοποιήσει τις αρχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής και την τεχνολογία αιχμής του πιστοποιητικού της ΕΕ για να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο εργαλείο κατά μελλοντικών πανδημιών.

κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς - 05/06/2023

 

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αποτέλεσε βασικό εργαλείο για ασφαλή ταξίδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID. Συμβολίζει μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας η οποία μπορεί να αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες. Με αυτή την εμβληματική σύμπραξη με τον ΠΟΥ κλιμακώνουμε την καινοτομία της ΕΕ στον τομέα της ψηφιακής υγείας με σκοπό την επίτευξη ασφαλούς κινητικότητας για όλους τους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν υπάρχει καλύτερος εταίρος από τον ΠΟΥ για να προωθήσουμε το έργο που ξεκινήσαμε στην ΕΕ και να αναπτύξουμε περαιτέρω παγκόσμιες λύσεις ψηφιακής υγείας.

κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - 05/06/2023

 

Με βάση το εξαιρετικά επιτυχημένο δίκτυο ψηφιακής πιστοποίησης της ΕΕ, ο ΠΟΥ έχει ως στόχο να προσφέρει σε όλα τα κράτη μέλη του πρόσβαση σε ένα ανοικτού κώδικα ψηφιακό εργαλείο για την υγεία, το οποίο βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της καινοτομίας, της διαφάνειας και της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα νέα προϊόντα ψηφιακής υγείας που βρίσκονται υπό ανάπτυξη έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους παντού να λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας γρήγορα και αποτελεσματικότερα.

Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - 05/06/2023

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα