Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Μαρτίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ψηφιακή Ημέρα 2021: χώρες της ΕΕ δεσμεύονται να αναλάβουν βασικές ψηφιακές πρωτοβουλίες για την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, κατά τη διαδικτυακή Ψηφιακή Ημέρα 2021, υπουργοί που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη της ΕΕ υπέγραψαν τρεις διακηρύξεις σχετικά με την καταβολή κοινών προσπαθειών και τη συγκέντρωση πόρων για την προώθηση της διεθνούς συνδεσιμότητας, την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη καθαρών ψηφιακών τεχνολογιών και τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος για τις νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις. Οι απτές αυτές δεσμεύσεις θα συμβάλουν στην επιτάχυνση του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης και θα στηρίξουν το όραμα και τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης.

Η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε σχετικά: «Οι νέες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν σήμερα ενισχύουν τις κοινές μας φιλοδοξίες για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ψηφιοποίησης. Οι διακηρύξεις, οι οποίες υπογράφηκαν από διάφορα κράτη μέλη, παγιώνουν τις δεσμεύσεις μας σε τρεις τομείς, συγκεκριμένα τη συνδεσιμότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις καθαρές ψηφιακές τεχνολογίες, στηρίζοντας τις φιλοδοξίες μας για μια πιο ανταγωνιστική και πράσινη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.»

Ο Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε: «Η Ψηφιακή Ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει στα κράτη να συσπειρώνονται γύρω από βασικούς ψηφιακούς στόχους. Οι νέες δεσμεύσεις που ανέλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη δείχνουν επίσης την αποφασιστικότητά μας να συνεργαστούμε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναλάβουμε έναν πιο ηγετικό ρόλο στον ψηφιακό τομέα έως το 2030.»

Ο Πέντρο Σίζα Βιέιρα, Υπουργός Οικονομίας και Ψηφιακής Μετάβασης της Πορτογαλίας, δήλωσε: «Η πορτογαλική προεδρία του Συμβουλίου προτίθεται να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης. Πιστεύουμε ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη θα βοηθήσουν την Ευρώπη να καταστεί παγκόσμια ηγετική δύναμη στον ψηφιακό τομέα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη στρατηγική για την ψηφιακή δεκαετία.»

Σε αυτήν την τέταρτη έκδοση της Ψηφιακής Ημέρας, η οποία διοργανώνεται από την Επιτροπή και την πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου, συμμετέχουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπουργοί των κρατών μελών, διευθυντικά στελέχη του κλάδου και διάφοροι άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε τρεις βασικούς τομείς: τη συνδεσιμότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις καθαρές ψηφιακές τεχνολογίες.

Συνδεσιμότητα: η Ευρώπη θα ενισχύσει τα παγκόσμια δίκτυα συνδεσιμότητας μέσω των διαύλων δεδομένων της (data gateways)

27 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν τη διακήρυξη με τίτλο «Ευρωπαϊκοί δίαυλοι δεδομένων ως βασικό στοιχείο της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ», με την οποία δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ της Ευρώπης και των εταίρων της στην Αφρική, την Ασία, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και τη Λατινική Αμερική. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα επίγεια και υποβρύχια καλώδια, τους δορυφόρους και τις συνδέσεις δικτύου με στόχο μια αυξημένη και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων. Η ΕΕ διαθέτει ήδη ισχυρά πρότυπα προστασίας δεδομένων και εσωτερική συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας. Με τη βελτίωση των παγκόσμιων δικτύων συνδεσιμότητάς της, η ΕΕ μπορεί να καταστεί ένα παγκόσμιο, ασφαλές και ευέλικτο κέντρο δεδομένων.

Νεοφυείς επιχειρήσεις: οι νεοφυείς και οι επεκτεινόμενες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από βέλτιστες πρακτικές

25 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν τη διακήρυξη με τίτλο «Πρότυπο Χωρών της ΕΕ για Νεοφυείς Επιχειρήσεις», η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλες οι ευρωπαϊκές νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις θα επωφελούνται από τις βέλτιστες πρακτικές που θα υιοθετούνται από επιτυχημένα οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, εντόπισε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εξέταση των αιτήσεων θεώρησης από ενδιαφερόμενους υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες· η φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών· και η αύξηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και της διαφοροποίησής τους. Στόχος είναι οι πρακτικές αυτές να καταστούν ο γενικός κανόνας, με κεντρικό ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ σε μια βιώσιμη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία.

Πράσινος ψηφιακός μετασχηματισμός: κινητοποίηση επενδύσεων σε καθαρές ψηφιακές τεχνολογίες

26 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν τη διακήρυξη με τίτλο «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΕ» για την επιτάχυνση της χρήσης πράσινων ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος του περιβάλλοντος. Τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για να επιταχύνουν την εγκατάσταση και την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα δίκτυα 5G και 6G, οι οπτικές ίνες, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και το διαδίκτυο των πραγμάτων, ως βασικών λύσεων για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης σε τομείς προτεραιότητας, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η μεταποιητική βιομηχανία, ο κλάδος των αγροδιατροφικών προϊόντων και ο κατασκευαστικός κλάδος. Άλλοι τομείς δράσης περιλαμβάνουν την προώθηση του «πράσινου νέφους», της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών blockchain, καθώς και το βιώσιμο υλισμικό, τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας.

Επιπλέον, 26 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του τομέα των ΤΠΕ προσχώρησαν στον «Ευρωπαϊκό Πράσινο Ψηφιακό Συνασπισμό», αναλαμβάνοντας εξ ονόματος των εταιρειών τους τη δέσμευση να μειώσουν σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακά τους έως το 2030 και να έχουν επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2040. Οι λύσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών που αξιοποιούν αποδοτικότερα την ενέργεια και τα υλικά, τη συνεργασία με σχετικές ΜΚΟ και οργανώσεις εμπειρογνωμόνων για τη μέτρηση και την παρακολούθηση του καθαρού περιβαλλοντικού αντικτύπου των πράσινων ψηφιακών λύσεων, και πολλά άλλα. Τέλος, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν από κοινού με άλλους ηγετικούς φορείς της βιομηχανίας κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη πράσινων ψηφιακών λύσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση στη βιωσιμότητα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, ο κατασκευαστικός κλάδος και η γεωργία.

Ιστορικό

Η Ψηφιακή Ημέρα 2021 σηματοδοτεί την τέταρτη επέτειο της εκδήλωσης αυτής. Το 2019, η Ψηφιακή Ημέρα είχε επικεντρωθεί στην έξυπνη και βιώσιμη γεωργία, την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον ψηφιακό και τεχνολογικό τομέα. Έκτοτε, οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο:

Περισσότερες πληροφορίες

Ψηφιακή Ημέρα 2021

Ψηφιακή Ημέρα 2019

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Μαρτίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα