Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Προξενική προστασία της ΕΕ: 600.000 άτομα επαναπατρίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας χάρη στη συνεργασία της ΕΕ

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για την προξενική προστασία, η οποία παρέχει το δικαίωμα σε πολίτες της ΕΕ που διαμένουν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό να ζητούν προξενική συνδρομή από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, εάν η χώρα τους δεν αντιπροσωπεύεται στη χώρα όπου βρίσκονται. Η έκθεση διαπιστώνει ότι, ενώ η συνεργασία της ΕΕ ήταν επιτυχής κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, της κρίσης στο Αφγανιστάν και του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, απαιτούνται βελτιώσεις ώστε οι κανόνες της ΕΕ να καταστούν καταλληλότεροι για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ δήλωσε σχετικά: «Η προξενική προστασία καταδεικνύει στους πολίτες μας τα οφέλη της εξωτερικής δράσης της ΕΕ: κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού ή από τότε που ξεκίνησε ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεργάστηκαν στενά για να βοηθήσουν τους πολίτες μας και να τους επαναπατρίσουν. Κατά την παροχή προξενικής συνδρομής, οι 130 αντιπροσωπείες της ΕΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο παράλληλα με τις πρεσβείες και τα προξενεία των κρατών μελών.»

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε τα εξής«Χάρη στη συνεργασία της ΕΕ, επέστρεψαν στο σπίτι τους 600.000 άτομα που παρέμεναν εγκλωβισμένα στο εξωτερικό εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Οι κανόνες της ΕΕ για την προξενική προστασία υπήρξαν σωτήριοι για τους πολίτες μας σε καιρούς ανάγκης και κατέδειξαν την πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η έκθεση αυτή κάνει έναν απολογισμό των σημαντικών πρόσφατων γεγονότων και προτείνει ορισμένα μέτρα για την περαιτέρω διευκόλυνση και ενίσχυση της άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ.»

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, περίπου 600.000 πολίτες της ΕΕ που επηρεάζονταν από ταξιδιωτικούς περιορισμούς επέστρεψαν στη χώρα τους χάρη στη στενή συνεργασία της ΕΕ και των κρατών μελών. Παρόμοια προξενική συνδρομή παρασχέθηκε στους πολίτες της ΕΕ και στις οικογένειές τους μετά την κρίση στο Αφγανιστάν και κατά τη διάρκεια του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική στήριξη των αντιπροσωπειών της ΕΕ ήταν ουσιαστικής σημασίας, ιδίως σε χώρες όπου είτε αντιπροσωπεύονται μόνο λίγα κράτη μέλη είτε δεν αντιπροσωπεύεται κανένα κράτος μέλος. Συνολικά, η έκθεση επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη εξορθολογισμού των ισχυόντων κανόνων για τη διευκόλυνση της παροχής προξενικής προστασίας. Ο εξορθολογισμός αυτός περιλαμβάνει τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και του συντονισμού της επικοινωνίας, καθώς και την αποσαφήνιση της κατάστασης των ευάλωτων ατόμων, όπως οι έγκυοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή τα άτομα με αναπηρία. Τέλος, ενώ η πρωταρχική υποχρέωση παροχής προξενικής προστασίας εξακολουθεί να βαρύνει τα κράτη μέλη, η έκθεση επισημαίνει ότι θα μπορούσε να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να δοθεί στις αντιπροσωπείες της ΕΕ η δυνατότητα να επικοινωνούν αμεσότερα με τους πολίτες της ΕΕ σε ορισμένες περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών. Περισσότερες πληροφορίες για την προξενική προστασία είναι διαθέσιμες εδώ και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο
 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα