Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Ιουλίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πρόστιμο 875 εκατ. ευρώ σε αυτοκινητοβιομηχανίες για καρτέλ που περιόριζε τον ανταγωνισμό στις τεχνολογίες μείωσης των καυσαερίων

logo_of_the_european_commission_el.svg__0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εταιρείες Daimler, BMW και ο όμιλος Volkswagen (Volkswagen, Audi και Porsche) παραβίαζαν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ συνεννοούμενες σχετικά με την τεχνική ανάπτυξη στον τομέα του καθαρισμού οξειδίου του αζώτου.

Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 875.189.000 ευρώ. Στην Daimler δεν επιβλήθηκε πρόστιμο, διότι αποκάλυψε στην Επιτροπή την ύπαρξη της σύμπραξης. Όλα τα μέρη αναγνώρισαν τη συμμετοχή τους στη σύμπραξη και συμφώνησαν να διευθετήσουν την υπόθεση.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πραγματοποιούσαν τακτικές τεχνικές συναντήσεις για να συζητήσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR), η οποία εξαλείφει επιβλαβείς εκπομπές οξειδίου του αζώτου (NOx) από τα ντιζελοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα μέσω της έγχυσης ουρίας (γνωστής και ως «AdBlue») στη ροή των καυσαερίων.

Επί πάνω από πέντε έτη, στις συναντήσεις αυτές οι κατασκευαστές αυτοκινήτων συνεννοούνταν προκειμένου να αποφύγουν τον ανταγωνισμό για καθαρισμό καλύτερο από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, παρότι διέθεταν τη σχετική τεχνολογία. Αυτό σημαίνει ότι περιόριζαν τον ανταγωνισμό όσον αφορά χαρακτηριστικά των προϊόντων που είναι σημαντικά για τους πελάτες. Η συμπεριφορά αυτή συνιστά παράβαση εξ αντικειμένου υπό τη μορφή περιορισμού της τεχνικής ανάπτυξης —ένα είδος παράβασης που αναφέρεται ρητά στο άρθρο 101 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Συνθήκης και στο άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Η εν λόγω συμπεριφορά έλαβε χώρα μεταξύ της 25ης Ιουνίου 2009 και της 1ης Οκτωβρίου 2014.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: «Οι πέντε κατασκευαστές αυτοκινήτων Daimler, BMW, Volkswagen, Audi και Porsche διέθεταν την τεχνολογία μείωσης των επιβλαβών εκπομπών πέρα από ό, τι απαιτεί ο νόμος βάσει των προτύπων εκπομπών της ΕΕ. Ωστόσο, απέφευγαν να ανταγωνιστούν για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας αυτής για καλύτερο καθαρισμό από ό,τι απαιτεί η νομοθεσία. Έτσι, η σημερινή απόφαση αφορά μια περίπτωση παρεκτροπής της νόμιμης τεχνικής συνεργασίας. Οι αθέμιτες συμπράξεις μεταξύ των εταιρειών δεν θα γίνονται ανεκτές. Σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες, η πρακτική αυτή είναι παράνομη. Ο ανταγωνισμός και η καινοτομία στη διαχείριση της ρύπανσης από αυτοκίνητα είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Η απόφαση αυτή δείχνει ότι δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση εναντίον κάθε μορφής σύμπραξης που θέτει σε κίνδυνο τον στόχο αυτό.»

Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Ιουλίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα