Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Οκτωβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 – από τη στρατηγική στην υλοποίηση

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
 

Χθες, η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2021 , το οποίο έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη πιο υγιή, πιο δίκαιη και πιο ευημερούσα, επιταχύνοντας παράλληλα τον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό της σε μια πιο πράσινη οικονομία, κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και στις έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες των πολιτικών κατευθύνσεων της Προέδρου von der Leyen και αποτελεί συνέχεια της πρώτης ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης. Παράλληλα με την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που καθορίζονται σ' αυτό το πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαχείριση της κρίσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών και των κοινωνιών της Ευρώπης.

Η κ. Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Ύψιστη προτεραιότητά μας θα εξακολουθήσει να είναι η διάσωση ζωών και μέσων διαβίωσης που απειλούνται από την πανδημία του κορονοϊού. Έχουμε ήδη επιτύχει πολλά. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν έχει βγει ακόμη από την στενωπό και το δεύτερο κύμα πλήττει σκληρά ολόκληρη την ήπειρο. Πρέπει όλοι μας να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ένα μελλοντικό εμβόλιο για τους Ευρωπαίους και να βοηθήσει τις οικονομίες μας να ανακάμψουν, μέσω της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.»

Ο κ. Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος Αρμόδιος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, δήλωσε: «Διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να διαχειριστεί την πανδημία και τον καταστροφικό αντίκτυπό της, θα εξακολουθήσουμε να αντλούμε διδάγματα από την κρίση. Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες που καθορίζονται σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας θα συμβάλουν όχι μόνο στην ανάκαμψη της Ευρώπης, αλλά και στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητά μας – μέσω λύσεων ανθεκτικών στις μελλοντικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις στρατηγικές προβλέψεις, καθώς και τις αρχές μας για τη βελτίωση της νομοθεσίας – τεκμηριωμένες και διαφανείς, αποτελεσματικές και κατάλληλες για το μέλλον.»

Υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 προβλέπει τη μετάβαση από τη στρατηγική στην επίτευξη αποτελεσμάτων και στις έξι πολιτικές προτεραιότητες. Επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να ηγηθεί της διττής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης – μια μοναδική ευκαιρία για έξοδο από την επισφαλή κατάσταση που προκάλεσε η κρίση και δημιουργία νέας ζωτικότητας για την Ένωση.

  1. Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Για να επιτευχθεί μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050, η Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο 55% για τη μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030. Η εν λόγω δέσμη θα καλύπτει ευρύτερους τομείς πολιτικής – από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς και τη χρήση γης, τη φορολογία της ενέργειας, τον επιμερισμό των προσπαθειών και την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα θα συμβάλει στη μείωση του κινδύνου διαρροής άνθρακα και θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας τους εταίρους της ΕΕ να αυξήσουν τις φιλοδοξίες τους για το κλίμα. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο».

  1. Μια Ευρώπη προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή

Για να κάνουμε αυτήν τη δεκαετία την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, η Επιτροπή θα υποβάλει χάρτη πορείας με σαφώς καθορισμένους ψηφιακούς στόχους για το 2030, σχετικά με τη συνδεσιμότητα, τις δεξιότητες και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Θα δοθεί έμφαση στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και τη συνδεσιμότητα, στην ελευθερία του λόγου, στην ελεύθερη ροή δεδομένων και στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η Επιτροπή θα νομοθετήσει σε τομείς που καλύπτουν την ασφάλεια, την ευθύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης που συνδέονται με τα δεδομένα. Στο ίδιο πνεύμα, θα προτείνει μια ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα. Οι πρωτοβουλίες θα περιλαμβάνουν επίσης επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη, ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του κορονοϊού, καθώς και νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες.

  1. Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

Για να διασφαλιστεί ότι η υγειονομική και οικονομική κρίση δεν θα μετατραπεί σε κοινωνική κρίση, η Επιτροπή θα προτείνει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μεριμνώντας ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης μια νέα ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των παιδιών σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Για τη στήριξη των οικονομιών μας και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, θα αναθεωρήσει το πλαίσιο για τον χειρισμό της πτώχευσης τραπεζών της ΕΕ, θα λάβει μέτρα για την τόνωση των διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ και θα εντείνει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

  1. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη διαδραματίζει τον ζωτικό ρόλο της σε αυτόν τον εύθραυστο κόσμο, μεταξύ άλλων αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αντίδραση για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και διαθέσιμο εμβόλιο για όλους. Θα προτείνει κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ σε βασισμένη σε κανόνες πολυμέρεια, μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονία μας και μια ανακοίνωση για την Αρκτική. Θα παρουσιαστεί επίσης μια νέα στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τη στήριξη του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης των πρώην μαχητών. Μια ανακοίνωση σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ θα διερευνά νέους τρόπους συνεργασίας με τους εταίρους μας και άλλους χορηγούς βοήθειας.

  1. Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας

Ενόψει της νόσου COVID-19, η Επιτροπή θα προτείνει την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, ιδίως με την ενίσχυση του ρόλου των υφιστάμενων οργανισμών και τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού για την προηγμένη βιοϊατρική έρευνα και ανάπτυξη. Για να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η λειτουργία του, θα προταθεί νέα στρατηγική για το μέλλον του Σένγκεν. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο θα συνοδεύεται από σειρά προτεινόμενων μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης μιας δέσμης για τα «ταλέντα και τις δεξιότητες». Άλλα στοιχεία περιλαμβάνουν ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθώς και μια βιώσιμη στρατηγική για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενισχύει την Ένωση Ασφάλειας, αντιμετωπίζοντας την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και τις υβριδικές απειλές. Θα παρουσιάσει επίσης μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

  1. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Για την οικοδόμηση μιας ένωσης ισότητας, η Επιτροπή θα παρουσιάσει νέες στρατηγικές για τα δικαιώματα του παιδιού και για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και μια πρόταση για την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο. Θα προτείνει επίσης να επεκταθεί ο κατάλογος των «ευρωεγκλημάτων» ώστε να περιλαμβάνει όλες τις μορφές εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους. Η Επιτροπή θα προτείνει σαφέστερους κανόνες για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και θα αναλάβει δράση για την προστασία των δημοσιογράφων και της κοινωνίας των πολιτών από καταχρηστικές πρακτικές προσφυγής στη δικαιοσύνη. Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές θα προτείνει δράσεις για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού αυτών των περιοχών.

Δεδομένου του μακροπρόθεσμου και μετασχηματιστικού χαρακτήρα των σχεδιαζόμενων πρωτοβουλιών, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να θεσπίζεται η νομοθεσία με τον πλέον δυναμικό τρόπο και με γνώμονα το μέλλον. Η επικείμενη ανακοίνωση για τη βελτίωση της νομοθεσίας θα ανανεώσει την έμφαση αυτή. Θα επικεντρωθεί στην απλούστευση και τη μείωση του φόρτου, ιδίως κατά την εφαρμογή της αρχής ότι για κάθε μέτρο που θεσπίζεται ένα άλλο μέτρο θα καταργείται («One-in, one-out»). Η πλατφόρμα «Έτοιμοι για το Μέλλον» (Fit for Future) θα στηρίξει την Επιτροπή στη φιλοδοξία αυτή, η οποία θα είναι ιδιαίτερα αναγκαία μετά την πανδημία COVID-19. Για την επίτευξη αποτελεσμάτων επιτόπου, η Επιτροπή θα εντείνει επίσης τις δραστηριότητες προβολής της, όπου η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο.

Στο παράρτημα 1 του προγράμματος εργασίας για το 2021παρατίθεται πλήρης κατάλογος των 44 νέων στόχων πολιτικής στο πλαίσιο των έξι πρωταρχικών φιλοδοξιών.

 

Επόμενα βήματα

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 είναι το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τα συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ. Η Επιτροπή θα αρχίσει τώρα συζητήσεις με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την κατάρτιση καταλόγου κοινών προτεραιοτήτων για τις οποίες οι συννομοθέτες συμφωνούν να αναλάβουν ταχεία δράση.

 

Ιστορικό

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο με τις δράσεις που πρόκειται να αναλάβει τους επόμενους δώδεκα μήνες. Το πρόγραμμα εργασίας ενημερώνει το κοινό και τους συννομοθέτες σχετικά με τις πολιτικές μας δεσμεύσεις όσον αφορά την παρουσίαση νέων πρωτοβουλιών, την απόσυρση εκκρεμών προτάσεων και την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ. Δεν καλύπτει τις τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας ούτε τις τακτικές πρωτοβουλίες που εγκρίνει κάθε έτος.

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 συνδέεται στενά με το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, με το μέσο ανάκαμψης «NextGenerationEU» και τον ενισχυμένο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021-2027. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διοχετεύσει πρωτοφανείς επιχορηγήσεις και δάνεια ύψους 672,5 δισ. ευρώ κατά το κρίσιμο πρώτο έτος ανάκαμψης. Εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που καθορίζουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της πράσινης και της ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ: με ελάχιστο ποσοστό 37 % των δαπανών για την πράσινη μετάβαση και τουλάχιστον 20 % σε σχέση με την ψηφιακή μετάβαση. Για την αποπληρωμή των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του μέσου «NextGenerationEU», η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για νέους ίδιους πόρους, ξεκινώντας με ένα αναθεωρημένο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, έναν μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και ένα ψηφιακό τέλος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, παραρτήματα και ενημερωτικά δελτία για το 2021

Προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020

Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης  

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Οκτωβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα