Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΑΕ, οι αφρικανικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων λαμβάνουν ενίσχυση ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ από την «Ομάδα Ευρώπη» και το Ίδρυμα Γκέιτς

Participation of Jutta Urpilainen, European Commissioner, in the ministerial meeting of the Horn of Africa initiative

Σε μια ισχυρή χειρονομία υποστήριξης του έργου του Οργανισμού της Αφρικανικής Ένωσης για την Ανάπτυξη (AUDA NEPAD) που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων και τη βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην αφρικανική ήπειρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και των κρατών μελών της ΕΕ, Βέλγιο, Γαλλία και Γερμανία, και το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς θα κινητοποιήσουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ κατά την επόμενη πενταετία για τη στήριξη του νεοσυσταθέντος Αφρικανικού Οργανισμού Φαρμάκων (AMA) και άλλων αφρικανικών ρυθμιστικών πρωτοβουλιών για τα φάρμακα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η στήριξη αυτή για την ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας θα βελτιώσει την υγειονομική ασφάλεια στην Αφρική, μεταξύ άλλων μέσω της επέκτασης της τοπικής παραγωγής ποιοτικών, ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών φαρμάκων, εμβολίων και άλλων εργαλείων για την υγεία.

Οι δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν χθες θα στηρίξουν τα πρώτα στάδια του Αφρικανικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος καλύπτει ολόκληρη την Αφρική, και την περαιτέρω ανάπτυξη της ρυθμιστικής ικανότητας για τα αφρικανικά φάρμακα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η χρηματοδότηση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνικής εμπειρογνωσίας μεταξύ του EMA και του AMA και στη στήριξη μιας σειράς εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ) της Αφρικής με σκοπό την επίτευξη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΠΟΥ για αποτελεσματική ρυθμιστική εποπτεία της ποιοτικής τοπικής παραγωγής εμβολίων.

Η συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, καθώς και με εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων της Αφρικής αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της πρωτοβουλίας «Ομάδα Ευρώπη» για την τοπική παρασκευή και την πρόσβαση σε εμβόλια, φάρμακα και τεχνολογίες υγείας στην Αφρική (MAV+). Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βοήθεια της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Βελγίου, θα στηρίξει τον AMA με μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητάς του, παράλληλα με περιφερειακές και εθνικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας σε χώρες όπως η Ρουάντα, η Νότια Αφρική, η Γκάνα και η Σενεγάλη.

Το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς παρέχει επίσης χρηματοδότηση στον AMA, στις περιφερειακές οικονομικές κοινότητες (ΠΟΚ) και σε ορισμένες ΕΡΑ, καθώς και σε διάφορους τεχνικούς εταίρους. Οι δεσμεύσεις αυτές θα στηρίξουν βελτιώσεις στο κανονιστικό τοπίο των αφρικανικών φαρμάκων μέσω της προώθησης πρακτικών αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της συγκέντρωσης επιστημονικής εμπειρογνωσίας και αποδοτικότερων και αποτελεσματικότερων διαδικασιών.

Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιείται λίγο πριν από την έκτη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΑΕ, κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση θα συζητήσουν κυρίως κοινές προσπάθειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων της COVID-19 στη δημόσια υγεία και την παροχή καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης στο μέλλον, καθώς και την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης για την αύξηση της ετοιμότητας και της αντίδρασης στον τομέα της υγείας.

Ο δρ. Ibrahim Assane Mayaki, διευθύνων σύμβουλος της AUDA-NEPAD δήλωσε σχετικά: «Η Αφρική έχει επιτύχει ένα σημαντικό ορόσημο με την ίδρυση του Αφρικανικού Οργανισμού Φαρμάκων ως ηπειρωτικού φορέα που θα συνεργάζεται με τις ΕΡΑ και τα κράτη μέλη για την ενίσχυση του κανονιστικού τοπίου των φαρμακευτικών προϊόντων. Το επίτευγμα αυτό πραγματοποιείται την κατάλληλη στιγμή δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να ικανοποιήσει η ήπειρός μας τη ζήτηση για ποιοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά προϊόντα για τον πληθυσμό της. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 μάς έδειξαν ότι μπορούμε να επιτύχουμε μια Αφρική με υγειονομική ασφάλεια μόνο εάν μπορέσουμε να καλύπτουμε έως το 2040 με δικά μας προϊόντα το 60 % της συνολικής ζήτησης εμβολίων στην Αφρική. Προσβλέπουμε στην εταιρική σχέση με την ΕΕ, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και άλλους φορείς για την προώθηση αυτής της φιλοδοξίας που καλύπτει ολόκληρη την ήπειρό μας

Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπερήφανη που στηρίζει την Αφρική στην προώθηση των φιλοδοξιών της όσον αφορά την ασφάλεια της υγείας στην ήπειρο και την αυτάρκεια στον φαρμακευτικό τομέα μέσω της ευρείας πρωτοβουλίας της για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων και την πρόσβαση σε αυτά. Ως βασικός εταίρος, ο Αφρικανικός Οργανισμός Φαρμάκων θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προστασία και την προώθηση της δημόσιας υγείας στην Αφρική, μεριμνώντας ώστε τα εμβόλια και φάρμακα που παρασκευάζονται σε τοπικό επίπεδο θα είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και υψηλής ποιότητας.»

Η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε: «Η παγκόσμια αλληλεγγύη και συνεργασία είναι οι αρχές στις οποίες θα πρέπει να οικοδομήσουμε το παγκόσμιο πλαίσιο για την υγεία πέραν της COVID-19. Γνωρίζουμε ότι η COVID-19 δεν θα ηττηθεί χωρίς αυτές τις αρχές. Η ενίσχυση των συστημάτων υγείας και των ικανοτήτων ανοσοποίησης της αφρικανικής ηπείρου βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών μας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ως ρυθμιστική αρχή παγκόσμιας φήμης, σε συνεργασία με τις αφρικανικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων, θέτει τα θεμέλια για το μέλλον.»

Η κ. Melinda French Gates, συμπρόεδρος του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, δήλωσε: «Κάθε άνθρωπος δικαιούται πρόσβαση σε εμβόλια και ιατρικές θεραπείες, καθώς και εγγυήσεις για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Αυτή η σημαντική προσπάθεια θα επιταχύνει την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές καινοτομίες στον τομέα της υγείας οι οποίες σώζουν ζωές στις κοινότητες που τις χρειάζονται περισσότερο.»

Η κ. Emer Cooke, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, δήλωσε: «Η δημιουργία του Αφρικανικού Οργανισμού Φαρμάκων (AMA) αποτελεί ορόσημο στην πορεία της ηπείρου προς ένα ενισχυμένο ρυθμιστικό σύστημα. Η στήριξη που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει τη δυνατότητα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στο δίκτυο των ευρωπαϊκών εθνικών ρυθμιστικών αρχών να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους και να στηρίξουν τους ομολόγους μας στην Αφρική, καθώς αυτοί κάνουν πραγματικότητα τον AMA. Με την εμπειρογνωσία που έχουμε συγκεντρώσει εδώ και πάνω από 25 χρόνια για τη στήριξη του ευρωπαϊκού δικτύου σε θέματα ρύθμισης των φαρμακευτικών προϊόντων προσβλέπουμε στη συμβολή μας στις εθνικές, περιφερειακές και ηπειρωτικές προσπάθειες για την προώθηση της δημόσιας υγείας στην Αφρική.»

Η υπουργός Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Πολιτικής Μεγάλων Πόλεων του Βελγίου, κ. Meryame Kitir,δήλωσε: «Από κοινού με την «Ομάδα Ευρώπη», το Βέλγιο συνεργάζεται με τους εταίρους του από τη Σενεγάλη και τη Ρουάντα, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών τους, με σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού και αξιόπιστου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για αποτελεσματική εποπτεία, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παραγωγή εμβολίων. Για τους λόγους αυτούς, ενθαρρύνουμε τον συντονισμό, την εναρμόνιση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τον ηγετικό ρόλο της Αφρικανικής Ένωσης, της Επιτροπής της ΑΕ, του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής (Africa CDC) και του Αφρικανικού Οργανισμού Φαρμάκων στο πλαίσιο αυτό. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη διευκόλυνση της διαρθρωτικής ισότητας όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα υγείας.»

Η κ. Stéphanie Seydoux, πρέσβης της Γαλλίας για την παγκόσμια υγεία, δήλωσε: «Από κοινού με την «Ομάδα Ευρώπη», η Γαλλία στηρίζει την ενίσχυση των ρυθμιστικών οργανισμών υγείας στην Αφρική και, με τον τρόπο αυτό, στηρίζει την κυριαρχία στον τομέα της υγείας και την ανάπτυξη της τοπικής παρασκευής εμβολίων, θεραπειών και άλλων προϊόντων υγείας. Η Γαλλία έχει ήδη διαθέσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των ρυθμιστικών οργανισμών κατά την περίοδο 2022-2025, εστιάζοντας στη Δυτική και την Κεντρική Αφρική.»

Η κ. Svenja Schulze, ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας, δήλωσε: «Οι ρυθμιστικές αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παραγωγή και την προμήθεια εμβολίων. Διασφαλίζουν ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, στοιχείο απαραίτητο για την εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκστρατεία ανοσοποίησης κατά της COVID-19, η οποία τώρα επιταχύνεται επιτέλους στην Αφρική. Είμαι ευτυχής που εμείς, στο πλαίσιο της «Ομάδας Ευρώπη», είμαστε σε θέση να στηρίξουμε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, ιδίως στις χώρες-εταίρους μας, Νότια Αφρική και Γκάνα.»

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα