Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Μαΐου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: Δημόσια διαβούλευση για τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό σχετικά με τους ανεξάρτητους ελέγχους

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με ένα σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, ο οποίος περιλαμβάνει κανόνες για τον τρόπο διενέργειας ανεξάρτητων ελέγχων στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες (VLOP) και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης (VLOSE). Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 2 Ιουνίου. Αφού συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις του κοινού, η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει τους εν λόγω κανόνες μέχρι το τέλος του έτους.
 

Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι είναι απαραίτητοι ώστε η Επιτροπή να μπορεί να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι αυστηροί ανεξάρτητοι έλεγχοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο λογοδοσίας στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και αντικατοπτρίζουν βέλτιστες πρακτικές σε πολλούς άλλους ρυθμιζόμενους τομείς, όπως στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
 

Το σχέδιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού που τίθεται σε διαβούλευση προβλέπει τις βασικές αρχές που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι ελεγκτές κατά την επιλογή των μεθοδολογιών και των διαδικασιών ελέγχου, καθώς και ειδικότερες διατάξεις για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των VLOP και των VLOSE με τις υποχρεώσεις διαχείρισης κινδύνων και αντιμετώπισης κρίσεων. Περιλαμβάνει υποδείγματα για την έκθεση ελέγχου και τις εκθέσεις ελέγχου της εφαρμογής που θα δημοσιοποιούνται και θα υποβάλλονται στην Επιτροπή και στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών στη χώρα εγκατάστασης των VLOP ή των VLOSE.
 

Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να παρουσιάζει σαφή και ανεξάρτητη ελεγκτική γνώμη όσον αφορά τη συμμόρφωση των VLOP και των VLOSE με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι πρώτες εκθέσεις ελέγχου πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έναν χρόνο μετά την έναρξη εφαρμογής των υποχρεώσεων της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες για τις χαρακτηρισμένες VLOP και VLOSE.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Μαΐου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα