Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πράσινη Συμφωνία: Πράσινες εμπορευματικές μεταφορές για περισσότερα οικονομικά οφέλη με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Greening freight

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα που θα καταστήσουν τις εμπορευματικές μεταφορές πιο αποδοτικές και βιώσιμες, βελτιώνοντας τη διαχείριση των σιδηροδρομικών υποδομών, προσφέροντας ισχυρότερα κίνητρα για φορτηγά χαμηλών εκπομπών και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις εμπορευματικές μεταφορές. Στόχος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας του κλάδου, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90% ως το 2050, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και επιτρέποντας παράλληλα στην ενιαία αγορά της ΕΕ να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τρεις χωριστές προτάσεις: έναν κανονισμό για τις διεθνείς εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, την αναθεώρηση της οδηγίας για βάρη και τις διαστάσεις, καθώς και την πρόταση  CountEmissionsEU.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου σε απευθείας μετάδοση στο EbS.

Για περισσότερες πληροφορίες, είναι διαθέσιμο το εξής υλικό για τον Τύπο:

Δελτίο Τύπου: Πράσινη Συμφωνία: Πράσινες εμπορευματικές μεταφορές για περισσότερα οικονομικά οφέλη με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Ερωταπαντήσεις σχετικά με τα Νέα μέτρα για την καλύτερη διαχείριση και συντονισμό της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη

Ερωταπαντήσεις σχετικά με τα Βάρη και Διαστάσεις

Ερωταπαντήσεις  σχετικά με το πλαίσιο CountEmissionsEU

Ενημερωτικό Δελτίο Πράσινες εμπορευματικές μεταφορές: περισσότερα οικονομικά οφέλη με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα