Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πολιτική θεωρήσεων: Απολογισμός της προόδου προς την πλήρη αμοιβαιότητα των θεωρήσεων με τις ΗΠΑ

Σήμερα, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα όσον αφορά την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας με τις ΗΠΑ στο θέμα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

logo

Θεμελιώδης αρχή της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ είναι να διασφαλίσει ότι οι χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ θα άρουν την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι υπουργικές σύνοδοι Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2021, καθώς και ο χαρακτηρισμός της Κροατίας και η ένταξή της στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, δείχνουν ότι η διαρκής διπλωματική δράση και η στήριξη προς τα κράτη μέλη ώστε να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις προσχώρησης στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ συνεχίζουν να αποφέρουν καρπούς. Τον Νοέμβριο του 2019, και η Πολωνία εντάχθηκε στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ.

Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας των θεωρήσεων για όλα τα κράτη μέλη και συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, καθώς και με τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία, για να τις βοηθήσει να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ. Η σημερινή ανακοίνωση υπογραμμίζει τις συνεχείς προσπάθειες και την προσήλωση της Επιτροπής για να αντιμετωπιστεί, παρά την πανδημία της COVID-19, η σημερινή έλλειψη αμοιβαιότητας.

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της πολιτικής δέσμευσης που εξέφρασε η Επιτροπή, στην ανακοίνωση του Δεκεμβρίου του 2020, να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα αυτό έως τον Δεκέμβριο του 2021.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα