Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Πολιτική συνοχή της ΕΕ: Σύμφωνα με νέα έκθεση, η συνεκτική ανάπτυξη των περιφερειών είναι κρίσιμης σημασίας για την αναπτυξιακή ατζέντα της ΕΕ

logo

Αθήνα, 02/06/2023

 

Η Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις περιφερειακές τάσεις ανάπτυξης και σύγκλισης της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία κατά την τελευταία 20ετία η Ευρώπη σημειώνει σημαντική δυναμική ανοδικής σύγκλισης. Για παράδειγμα, έως το 2021 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών αυξήθηκε από το 51 % στο 62 % του μέσου όρου της ΕΕ. Η έκθεση συμπληρώνει την ανάλυση των οικονομιών των κρατών μελών στις εκθέσεις ανά χώρα, τις οποίες δημοσίευσε η Επιτροπή στις 24 Μαΐου. Επισημαίνει επίσης διάφορες περιφερειακές ασυμμετρίες και βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ορισμένα κράτη μέλη παρουσιάζουν περιφερειακές ανισότητες στην πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση και οι δημόσιες μεταφορές, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, σε ορισμένες περιφέρειες εξακολουθούν να καταφράφονται διαφορές στα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας (δηλ. στα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας), στην ανταγωνιστικότητα, την έρευνα και την καινοτομία, την ψηφιακή τεχνολογία και την ενεργειακή απόδοση.
 

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύουμε σήμερα, η συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την κοινωνικοοικονομική ευημερία και την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της ΕΕ. Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων μέσω πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη την τοπική διάσταση ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη συμπεριληπτική ανάπτυξη και ενισχύει την ενιαία αγορά της ΕΕ. Τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής είναι καίριας σημασίας σε αυτό το εγχείρημα και αποτελούν σημαντικό στοιχείο της οικονομικής διακυβέρνησης του προϋπολογισμού της ΕΕ.»
 

Για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισορροπιών και την ενίσχυση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού των λιγότερο ανταγωνιστικών περιφερειών και υποπεριφερειακών εδαφών κατά τα προσεχή έτη, η σημερινή ανάλυση υπογραμμίζει τη σημασία της στοχευμένης δράσης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, σε συνδυασμό με μέσα όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πολιτική συνοχής είναι καίριας σημασίας για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των ενισχυτικών της ανάπτυξης επενδύσεων σε ανθρώπους και επιχειρήσεις. Η κορύφωση της υλοποίησης των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (405 δισ. ευρώ) σε συνδυασμό με την παράλληλη έναρξη των προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 (378 δισ. ευρώ) παρέχει μια συνεχή ροή επενδύσεων σε ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τότε που ξέσπασε η πανδημία, τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής έχουν εκταμιεύσει πάνω από 186 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την τόνωση της κοινωνικής και περιφερειακής σύγκλισης.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: +32 2 298 46 80·Veronica Favalli — Τηλ.: +32 2 298 72 69)

 

Press Release in English

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα