Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πολιτική συμφωνία σχετικά με νέο μέσο αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού για την καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή

Visit of Donald Edward Farrell, Australian Special Minister of State and Australian Minister for Trade and Tourism, to the European Commission

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το μέσο αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού (ACI). Αυτό το νέο εργαλείο θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά στον οικονομικό εξαναγκασμό και, ως εκ τούτου, να υπερασπίζεται καλύτερα τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της στην παγκόσμια σκηνή.

Το ACI έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για να λειτουργεί αποτρεπτικά κατά κάθε πιθανού οικονομικού εξαναγκασμού. Εάν, παρόλ' αυτά, λάβει χώρα οικονομικός εξαναγκασμός, ο ACI παρέχει μια δομή που επιτρέπει στην τρίτη χώρα να σταματήσει τα μέτρα καταναγκασμού, μέσω διαλόγου και συνεργασίας. Ωστόσο, εάν η συνεργασία αποτύχει, το μέτρο παρέχει στην ΕΕ και πρόσβαση σε ευρύ φάσμα πιθανών αντιμέτρων κατά μιας χώρας που ασκεί εξαναγκασμό. Σε αυτά περιλαμβάνονται η επιβολή δασμών, περιορισμοί στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, και περιορισμοί στην πρόσβαση σε άμεσες ξένες επενδύσεις ή δημόσιες συμβάσεις.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα περιλαμβάνει ένα νομικό πλαίσιο ώστε η ΕΕ να μπορεί να ζητά από την τρίτη χώρα να αποκαταστήσει τη ζημία που προκάλεσε με τον οικονομικό εξαναγκασμό της. Καλύπτει, επίσης, τις ρυθμίσεις λήψης αποφάσεων, ιδίως τον ρόλο του Συμβουλίου στον καθορισμό του κατά πόσον η ΕΕ ή ένα κράτος μέλος αποτελεί στόχο οικονομικού εξαναγκασμού, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα για την ενωσιακή δράση στο πλαίσιο του μέσου.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με ομοϊδεάτες εταίρους και συμμάχους για την αντιμετώπιση του οικονομικού εξαναγκασμού, με το ACI να αποτελεί σημαντική προσθήκη στις διεθνείς προσπάθειες στον τομέα αυτό.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες έγκρισης του νέου κανονισμού πριν από την έναρξη ισχύος του. Η έναρξη ισχύος αναμένεται το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.

Ιστορικό

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν καταστεί τα τελευταία χρόνια στόχος εσκεμμένων οικονομικών πιέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το ACI το 2021 στο πλαίσιο της νέας εμπορικής στρατηγικής της, ως νέο ειδικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του οικονομικού εξαναγκασμού — ο οποίος ορίζεται ως η περίπτωση κατά την οποία μια τρίτη χώρα επιχειρεί να ασκήσει πίεση στην ΕΕ ή σε ένα κράτος μέλος ώστε να προβεί σε μια συγκεκριμένη επιλογή εφαρμόζοντας, ή απειλώντας να εφαρμόσει, μέτρα κατά της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους τα οποία επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις. Ένα ευρύ φάσμα πρακτικών καταναγκασμού μπορεί να ενεργοποιήσει το μέσο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βασιστεί στις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών κατά την εξέταση της ενεργοποίησης του μέσου, ενώ οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να υποβάλουν σχετικές πληροφορίες.

Το ACI και κάθε δράση που μπορεί να αναληφθεί στο πλαίσιο του μέσου συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ και εδράζονται πλήρως στο διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα την ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική ασφάλεια, η οποία προβλέπεται για τις 20 Ιουνίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες

Προστασία από τον εξαναγκασμό

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Δηλώσεις

Αυτή η τελική συμφωνία για το νέο μας μέσο κατά του εξαναγκασμού αποτελεί πραγματικά σημαντικό βήμα προόδου για την ΕΕ. Στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους παγκόσμιους εταίρους μας ότι απορρίπτουμε όλες τις μορφές οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. Θα μας επιτρέψει να υπερασπιστούμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας. Το ACI αποτελεί σημαντικό δομικό στοιχείο για την οικονομική ασφάλεια της ΕΕ και των κρατών μελών της. Θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο όταν χρειαστεί να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις πολιτικής μας παραμένουν απαλλαγμένες από παρεμβάσεις τρίτων χωρών. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σύντομα θα διαθέτουμε αυτό το κρίσιμο εργαλείο.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για το εμπόριο - 06/06/2023

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα