Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Πέμπτη έκθεση προόδου για την Ένωση Ασφάλειας: Σημαντική πρόοδος όσον αφορά τις υποδομές ζωτικής σημασίας, την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και τη διεθνή συνεργασία

Ένωση Ασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες την πέμπτη έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας. Σύμφωνα με την έκθεση, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας από φυσικές επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές επιθέσεις, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Για παράδειγμα, συνεπεία των πρόσφατων επιθέσεων κατά υποδομών ζωτικής σημασίας της ΕΕ, η ΕΕ επιτάχυνε την ετοιμότητα και την αντίδρασή της σε βασικούς τομείς όπως η ενέργεια.
 

Η ΕΕ ανέλαβε επίσης συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στις γειτονικές της χώρες και στις χώρες εταίρους. Για παράδειγμα, η Επιτροπή δημιούργησε τον Ιούλιο του 2022 έναν κόμβο στήριξης της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων στη Μολδαβία. Επίσης, για την καλύτερη αντιμετώπιση των απειλών κατά της ασφάλειας, η ΕΕ και η Ουκρανία συμφώνησαν να καθιερώσουν συνεχή διαρθρωμένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.  
 

Δύο περαιτέρω δράσεις εγκρίθηκαν χθες μαζί με την εν λόγω έκθεση: η πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες και το σχέδιο δράσης για την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Το παράρτημα της έκθεσης παρέχει λεπτομερέστερη επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί στην πορεία προς μια ισχυρή Ένωση Ασφάλειας.
 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον σχετικό ιστότοπο της Επιτροπής.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper— Τηλ.: + 32 229 85691· Andrea Masini — Τηλ.: + 32 229 91519)

 

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα