Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Παγκόσμια πύλη: έως 300 δισ. ευρώ για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των βιώσιμων δεσμών σε ολόκληρο τον κόσμο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας δρομολόγησαν την παγκόσμια πύλη, τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση έξυπνων, καθαρών και ασφαλών δεσμών στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας και των μεταφορών και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η στρατηγική προάγει βιώσιμες και αξιόπιστες συνδέσεις στην υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη, με στόχο την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων, από την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος έως τη βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Η παγκόσμια πύλη έχει στόχο να κινητοποιήσει έως και 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027, προκειμένου να στηρίξει τη διαρκή ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εταίρων μας και τα συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ.

logo_of_the_european_commission_el.svg_0_1.png
© EU
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας δρομολόγησαν την παγκόσμια πύλη, τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση έξυπνων, καθαρών και ασφαλών δεσμών στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας και των μεταφορών και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η στρατηγική προάγει βιώσιμες και αξιόπιστες συνδέσεις στην υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη, με στόχο την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων, από την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος έως τη βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Η παγκόσμια πύλη έχει στόχο να κινητοποιήσει έως και 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027, προκειμένου να στηρίξει τη διαρκή ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εταίρων μας και τα συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τα εξής: «Η νόσος COVID-19 έδειξε πόσο διασυνδεδεμένος είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ανάκαμψης, θέλουμε να σχεδιάσουμε εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο συνδέουμε τον κόσμο για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Το ευρωπαϊκό μοντέλο αφορά τις επενδύσεις τόσο σε υλικές όσο και σε άυλες υποδομές, τις βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, του κλίματος και της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που εγγυάται ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Θα υποστηρίξουμε τις έξυπνες επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές, με σεβασμό των ύψιστων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες της ΕΕ και τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα. Η στρατηγική για την παγκόσμια πύλη αποτελεί υπόδειγμα για το πώς η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει ανθεκτικότερες συνδέσεις με τον κόσμο

Ο Ύπατος Έκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ.Τζουζέπ Μπορέλ δήλωσε τα εξής: «Οι συνδέσεις σε βασικούς τομείς συμβάλλουν στη δημιουργία κοινοτήτων κοινού ενδιαφέροντος και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού μας. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο σημαίνει αποφασιστική συνεργασία με τους εταίρους μας, η οποία θα εδράζεται σταθερά στις βασικές αρχές μας. Με τη στρατηγική για την παγκόσμια πύλη επαναβεβαιώνουμε το όραμά μας για την ενίσχυση ενός δικτύου συνδέσεων, το οποίο πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, κανόνες και κανονισμούς ώστε να παρέχονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

Η ΕΕ έχει αποτελέσει επί μακρόν αξιόπιστο εταίρο για την υλοποίηση βιώσιμων και υψηλής ποιότητας έργων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χωρών εταίρων μας, διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες και υπηρετούν τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παγκόσμια πύλη αφορά την αύξηση των επενδύσεων που προωθούν τις δημοκρατικές αξίες και υψηλά πρότυπα, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, τις ισότιμες εταιρικές σχέσεις καθώς και τις πράσινες, καθαρές και ασφαλείς υποδομές και θα λειτουργήσουν καταλυτικά για τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Μέσω της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη», η παγκόσμια πύλη θα φέρει σε επαφή την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τα χρηματοπιστωτικά και αναπτυξιακά ιδρύματά τους, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), και θα επιδιώξει να κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να μοχλεύσει επενδύσεις για να επιτύχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο. Οι αντιπροσωπείες της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο, σε συνεργασία με την «Ομάδα Ευρώπη» σε τοπικό επίπεδο, θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στον προσδιορισμό και τον συντονισμό των έργων της παγκόσμιας πύλης στις χώρες εταίρους.

Η παγκόσμια πύλη βασίζεται στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο (NDICI-Global Europe), ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙII), καθώς και τα προγράμματα Interreg και InvestEU και το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» επιτρέπουν όλα στην ΕΕ να μοχλεύσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη+ (ΕΤΒΑ+), το χρηματοδοτικό σκέλος του μηχανισμού NDICI-Global Europe, θα διαθέσει έως και 135 δισ. ευρώ για εγγυημένες επενδύσεις σε σχέδια υποδομών για την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027, ενώ έως 18 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά και αναπτυξιακά ιδρύματα θα διαθέσουν έως και 145 δισ. ευρώ για προγραμματισμένες επενδύσεις.

Εκτός από την αύξηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της, η ΕΕ διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής διευκόλυνσης εξαγωγικών πιστώσεων για να συμπληρώσει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις εξαγωγικών πιστώσεων σε επίπεδο κρατών μελών και να αυξήσει τη συνολική παρέμβαση της ΕΕ στον τομέα αυτό. Η διευκόλυνση αυτή θα συμβάλει στη διασφάλιση περισσότερο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ σε αγορές τρίτων χωρών, στις οποίες είναι όλο και περισσότερο αναγκασμένες να ανταγωνίζονται με ξένους ανταγωνιστές που λαμβάνουν μεγάλη στήριξη από τις κυβερνήσεις τους, διευκολύνοντας έτσι τη συμμετοχή των εν λόγω επιχειρήσεων σε έργα υποδομών.

Η ΕΕ θα προσφέρει όχι μόνο σταθερούς χρηματοδοτικούς όρους για τους εταίρους, παρέχοντας επιχορηγήσεις, ευνοϊκά δάνεια και εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό για τη μείωση των κινδύνων επενδύσεων και τη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους, ―αλλά και θα προωθεί τα ύψιστα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα στρατηγικής διαχείρισης. Η ΕΕ θα προσφέρει τεχνική βοήθεια στους εταίρους για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να καταρτίζουν αξιόπιστα σχέδια, διασφαλίζοντας την οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.

Η παγκόσμια πύλη θα επενδύσει στη διεθνή σταθερότητα και συνεργασία και θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο οι δημοκρατικές αξίες παρέχουν ασφάλεια και δίκαιη μεταχείριση στους επενδυτές, βιωσιμότητα στους εταίρους και μακροπρόθεσμα οφέλη στους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Αυτή είναι η συμβολή της Ευρώπης στη μείωση του παγκόσμιου χάσματος επενδύσεων, κάτι που απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβαν τον Ιούνιο του 2021 οι ηγέτες της G7 να δρομολογήσουν μια υψηλού επιπέδου και διαφανή εταιρική σχέση υποδομών με γνώμονα τις αξίες για την κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών για ανάπτυξη υποδομών.

Η ΕΕ δεσμεύεται να συνεργαστεί με εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις για την προώθηση επενδύσεων βιώσιμης συνδεσιμότητας. Η παγκόσμια πύλη και η πρωτοβουλία των ΗΠΑ «Build Back Better World» θα αλληλοενισχύονται. Η δέσμευση για συνεργασία επιβεβαιώθηκε εκ νέου στην COP26, τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2021, όπου η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις για να εκφράσουν την κοινή τους δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μέσω της ανάπτυξης υποδομών που είναι καθαρές, ανθεκτικές και συμβατές με ένα μέλλον μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών.

Η παγκόσμια πύλη βασίζεται στα επιτεύγματα της στρατηγικής του 2018 για τη συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, στις πρόσφατα συναφθείσες εταιρικές σχέσεις συνδεσιμότητας με την Ιαπωνία και την Ινδία, καθώς και στα οικονομικά σχέδια για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Εταιρική Σχέση και τη Νότια Γειτονία. Ευθυγραμμίζεται πλήρως με το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τη συμφωνία του Παρισιού.

 

Επόμενα βήματα

Τα έργα της παγκόσμιας πύλης θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν μέσω πρωτοβουλιών της «Ομάδας Ευρώπη» . Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες εταίρους.

Υπό τη γενική καθοδήγηση της Προέδρου της Επιτροπής, ο Ύπατος Έκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και οι Επίτροποι που είναι αρμόδιοι για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις και για τη γειτονία και διεύρυνση θα προωθήσουν την εφαρμογή της παγκόσμιας πύλης και θα προάγουν τον συντονισμό μεταξύ όλων των συντελεστών.

 

Δηλώσεις των μελών της Επιτροπής

Η Έπίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν δήλωσε σχετικά: «Η στρατηγική για την παγκόσμια πύλη είναι η προσφορά της Ευρώπης για τη διαμόρφωση ισότιμων εταιρικών σχέσεων, οι οποίες αντανακλούν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ευρώπης για βιώσιμη ανάκαμψη σε καθεμία από τις χώρες εταίρους μας. Με την παγκόσμια πύλη θέλουμε να δημιουργήσουμε ισχυρούς και βιώσιμους δεσμούς, όχι εξαρτήσεις, μεταξύ της Ευρώπης και του κόσμου και να οικοδομήσουμε ένα νέο μέλλον για τους νέους.»

Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, πρόσθεσε τα εξής: «Για την ΕΕ η παγκόσμια συνδεσιμότητα ξεκινά από τη γειτονιά της. Τα οικονομικά και τα επενδυτικά σχέδια που δρομολογήσαμε πρόσφατα για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική και τη Νότια Γειτονία βασίζονται στη συνδεσιμότητα. Συνδεσιμότητα με την Ευρώπη, συνδεσιμότητα εντός των περιοχών αυτών. Τα σχέδια αυτά, τα οποία αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας, θα αρχίσουν να υλοποιούν τη στρατηγική της παγκόσμιας πύλης στις γειτονικές μας περιοχές, ήδη μέσα στο διάστημα της θητείας της παρούσας Επιτροπής.»

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ύπατου εκπροσώπου σχετικά με την παγκόσμια πύλη

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την παγκόσμια πύλη (σύντομα στα ελληνικά)

Ενημερωτικό δελτίο για την παγκόσμια πύλη

Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης

Ιστότοπος

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα