Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ουκρανία: Η ΕΕ συμφωνεί να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας

The European and Ukrainian flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία των κρατών μελών να εγκρίνουν περαιτέρω στοχευμένες κυρώσεις δεδομένης της κατάστασης στην Ουκρανία, αλλά και ως απάντηση στη συμμετοχή της Λευκορωσίας στην επίθεση. Ειδικότερα, με τα νέα μέτρα επιβάλλονται περιορισμοί σε 160 άτομα και τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με ενέργειες της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. Οι τροποποιήσεις αυτές ευθυγραμμίζουν περαιτέρω τις κυρώσεις της ΕΕ όσον αφορά τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και θα συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί με ακόμα πιο αποτελεσματικό τρόπο ότι οι ρωσικές κυρώσεις δεν μπορούν να καταστρατηγηθούν, μεταξύ άλλων μέσω της Λευκορωσίας.

Όσον αφορά τη Λευκορωσία, τα μέτρα εισάγουν απαγορεύσεις σε επίπεδο SWIFT παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν στο καθεστώς που αφορά τη Ρωσία, διευκρινίζουν ότι τα κρυπτοστοιχεία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των «μεταβιβάσιμων κινητών αξιών», ενώ επεκτείνουν περαιτέρω τους υφιστάμενους οικονομικούς περιορισμούς, αντικατοπτρίζοντας τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη όσον αφορά τις κυρώσεις στη Ρωσία.

Ειδικότερα, τα συμφωνηθέντα μέτρα:

  • Περιορίζουν την παροχή υπηρεσιών SWIFT στις τράπεζες Belagroprombank, Bank Dabrabyt και στην Τράπεζα Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, καθώς και στις λευκορωσικές θυγατρικές τους.
  • Απαγορεύουν τις συναλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα της Λευκορωσίας όσον αφορά τη διαχείριση αποθεματικών ή περιουσιακών στοιχείων και την παροχή δημόσιας χρηματοδότησης για το εμπόριο με τη Λευκορωσία και τις επενδύσεις σε αυτήν.
  • Απαγορεύουν την εισαγωγή μετοχών κρατικών οντοτήτων της Λευκορωσίας και την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με αυτές σε τόπους διαπραγμάτευσης της ΕΕ αρχής γενομένης από 12 Απριλίου 2022.
  • Περιορίζουν σημαντικά τις χρηματοοικονομικές εισροές από τη Λευκορωσία στην ΕΕ, απαγορεύοντας την αποδοχή καταθέσεων άνω των 100 000 EUR από υπηκόους ή κατοίκους Λευκορωσίας, την τήρηση λογαριασμών Λευκορώσων πελατών από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων της ΕΕ, καθώς και την πώληση τίτλων σε ευρώ σε πελάτες της Λευκορωσίας.
  • Απαγορεύουν τη διάθεση τραπεζογραμματίων σε ευρώ στη Λευκορωσία.

Για τη Ρωσία, η τροποποίηση εισάγει νέους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας, προσθέτει το ρωσικό ναυτικό νηολόγιο στον κατάλογο των κρατικών επιχειρήσεων που υπόκεινται σε χρηματοδοτικούς περιορισμούς, ενώ παράλληλα εισάγει διάταξη προηγούμενης ανταλλαγής πληροφοριών για τις εξαγωγές εξοπλισμού ασφάλειας στη θάλασσα.

Επιπλέον, επεκτείνει σε Ελβετούς υπηκόους και υπηκόους του ΕΟΧ την απαλλαγή σχετικά με την αποδοχή καταθέσεων άνω των 100 000 EUR σε τράπεζες της ΕΕ.

Τέλος, η ΕΕ επιβεβαίωσε την κοινή αντίληψη ότι δάνεια και πιστώσεις μπορούν να παρέχονται με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων, και αποσαφήνισε περαιτέρω την έννοια των «μεταβιβάσιμων κινητών αξιών», ώστε να συμπεριληφθούν σαφώς τα κρυπτοστοιχεία και, ως εκ τούτου, να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των ισχυόντων περιορισμών.

Επιπλέον, η τροπολογία εισάγει νέους περιορισμούς.

Επιπροσθέτως, άλλα 160 άτομα καταχωρίστηκαν για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Τα άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο περιλαμβάνουν:

14 ολιγάρχες και εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε βασικούς οικονομικούς τομείς, παρέχοντας σημαντική πηγή εσόδων στη Ρωσική Ομοσπονδία —ιδίως στους τομείς της μεταλλουργίας, της γεωργίας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής οικονομίας—, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

146 μέλη του Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα οποία κύρωσαν τις κυβερνητικές αποφάσεις της «Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» και της «Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Συνολικά, τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ισχύουν πλέον για 862 πρόσωπα και 53 οντότητες.

Ιστορικό

Η απόφαση βασίζεται στις ευρείες και άνευ προηγουμένου δέσμες μέτρων που έχει λάβει η ΕΕ ως απάντηση στις επιθέσεις της Ρωσίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της επιβολής των κυρώσεων της ΕΕ σε όλη την Ένωση. Σύσσωμη η EE στέκεται αλληλέγγυα με την Ουκρανία και θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και τον λαό της μαζί με τους διεθνείς εταίρους της, μεταξύ άλλων με πρόσθετη πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική στήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα