Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ουκρανία: Ευκολότερη και ταχύτερη χρήση των κονδυλίων συνοχής από τα κράτη μέλη για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των προσφύγων

ουκρανία - εε

Με σκοπό την περαιτέρω στήριξη των κρατών μελών τα οποία υποδέχονται και φιλοξενούν πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Επιτροπή πρότεινε μια απλουστευμένη διαδικασία χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόσθετο κόστος. Η πρόταση εισάγει μια νέα «επιλογή απλουστευμένου κόστους» για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των προσφύγων, όπως τρόφιμα, βασική υλική βοήθεια, καθώς και έξοδα στέγασης και μεταφοράς. Η πρόταση αυτή συμπληρώνει την πρόσθετη ευελιξία που έχει ήδη θεσπιστεί με την πρόταση για τη δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη και την αύξηση κατά 3,4 δισ. ευρώ της προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του REACT-EU. Η πρόταση ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εκπόνηση πρόσθετων προτάσεων με τις οποίες θα ενισχύεται η στήριξη της ΕΕ και θα διασφαλίζεται η ταχεία κινητοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΕ για τους πρόσφυγες και τις χώρες υποδοχής τους.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Τις τελευταίες εβδομάδες, τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι ΜΚΟ καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για την παροχή βοήθειας και αρωγής σε όσους εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Η ΕΕ εξετάζει όλες τις δυνατότητες για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να παράσχουν αυτή την ανθρώπινη στήριξη όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Με την πρόταση αυτή, διευκολύνουμε τη χρήση των κονδυλίων συνοχής, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση των βασικών αναγκών των προσφύγων.»

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ πρόσθεσε τα εξής: «Οι άνθρωποι που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία χρειάζονται τώρα τη στήριξή μας και η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει τα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη των προσφύγων. Με την πρόταση αυτή, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει στα κράτη μέλη ταχύτερα και με ελάχιστη διοικητική προσπάθεια

Ένα προκαθορισμένο ποσό ανά εβδομάδα θα τεθεί στη διάθεση των κρατών μελών για όλα τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί προσωρινή προστασία βάσει της οδηγίας για την προσωρινή προστασία και βρίσκονται στο εκάστοτε κράτος μέλος. Η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 13 εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο από την άφιξη κάθε ατόμου στην ΕΕ. Η χρήση απλουστευμένου κόστους σημαίνει επίσης ότι οι ανθρώπινοι πόροι και οι διοικητικές προσπάθειες των κρατών μελών μπορούν να επικεντρωθούν στην ταχύτερη παροχή στήριξης σε όσους την έχουν ανάγκη. Η νέα αυτή πρόταση αποτελεί πρόσθετη τροποποίηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων και απαιτεί την έγκριση των συννομοθετών. Μόλις εγκριθεί, τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αμέσως αυτή τη νέα επιλογή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία είναι διαθέσιμες εδώ

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα