Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Οι Επίτροποι Σμιτ και Ντάλι στη σύνοδο των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ

Visit of Helena Dalli, European Commissioner, to Valletta, Malta

Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου, ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ και η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι, θα συμμετάσχουν στη σύνοδο των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ (EPSCO).

Οι υπουργοί θα επιδιώξουν να εγκρίνουν μια κοινή θέση επί της πρότασης οδηγίας για την εργασία σε πλατφόρμες, η οποία φιλοδοξεί να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες και να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας στην ΕΕ. Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης την εαρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και αναμένεται να εγκρίνουν τις προτάσεις της Επιτροπής για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 2023. Το Συμβούλιο αναμένεται επίσης ότι θα εγκρίνει κοινή θέση επί των δύο προτάσεων της Επιτροπής για την ενίσχυση των φορέων ισότητας της ΕΕ με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ευρώπη, ενώ θα συζητήσει και την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Επιπλέον, οι υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν κοινή θέση επί της πρότασης της Επιτροπής για τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε δύο επικίνδυνες χημικές ουσίες: τον μόλυβδο και τις διισοκυανικές ενώσεις, η οποία ανακοινώθηκε με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-2027.


Η σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την πρόταση οδηγίας για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στον αμίαντο και την πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στην ΕΕ.

Από κοινού με τους υπουργούς και τον ασκούντα καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ο Επίτροπος κ. Σμιτ θα λάβει μέρος στη συζήτηση για την ψυχική υγεία, η οποία θα θίξει και πτυχές της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, όπως οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία. Έχουν προηγηθεί η νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ψυχική υγεία, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή αυτή την εβδομάδα, καθώς και τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου κορυφής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, τα προγράμματα και τους προϋπολογισμούς, καθώς και την παρουσίαση του προγράμματος εργασιών της επερχόμενης ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι περισσότερες συζητήσεις θα μεταδοθούν διαδικτυακά. Ο Επίτροπος Σμιτ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, περίπου στις 18.30 ώρα Ελλάδος, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση στο EbS.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα