Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Μαρτίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Οι επιγραμμικές πλατφόρμες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις εκλογές στην τρίτη δέσμη εκθέσεων βάσει του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών επιγραμμικών πλατφορμών όπως η Google, η Meta, η Microsoft και το TikTok, δημοσίευσαν την τρίτη δέσμη εκθέσεων στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στις επικείμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Οι εκθέσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο Κέντρο Διαφάνειας, περιλαμβάνουν τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμόσει ή σχεδιάζουν να λάβουν οι υπογράφοντες πριν και κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών, καθώς και διασφαλίσεις που σχετίζονται με τους κινδύνους της παραγωγικής ΤΝ.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, δήλωσε σχετικά: «Ο κώδικας αποδεικνύεται πως είναι ένα ευέλικτο εργαλείο, στο πλαίσιο του οποίου όλοι οι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών, της κοινωνίας των πολιτών, της διαφημιστικής βιομηχανίας κλπ., συνεργάζονται για τη λήψη των καλύτερων δυνατών μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και τη μείωση των κινδύνων χειραγώγησης των πληροφοριών. Καθώς οι πλατφόρμες περιγράφουν τα μέτρα που εφαρμόζουν σήμερα, τις προτρέπω να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να είναι προετοιμασμένες και να ανταποκριθούν άμεσα στις απειλές χειραγώγησης των πληροφοριών και παραπληροφόρησης από το εξωτερικό κατά τη διάρκεια των εκλογών.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε τα εξής: «Δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ψηφίσουν σύντομα για ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πλατφόρμες πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους, από τον έλεγχο περιεχομένου έως την επισήμανση προϊόντων βαθυπαραποίησης (deep fakes), ώστε να διασφαλίζεται ένα ελεύθερο και δίκαιο περιβάλλον πληροφόρησης. Με τις εκλογικές κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάζουμε σήμερα στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, διευκρινίζουμε τι αναμένουμε από τις πλατφόρμες ώστε να μετουσιώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις σε συγκεκριμένη δράση. Δεν πρόκειται απλώς για μέτρα συμμόρφωσης· πρόκειται για τη διαφύλαξη των ίδιων των θεμελίων των δημοκρατιών μας.»

Σε αυτές τις εκθέσεις, οι πλατφόρμες περιγράφουν τα μέτρα που εφαρμόζουν για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών, όπως η απαίτηση από τους διαφημιζόμενους ή τους δημιουργούς περιεχομένου να επισημαίνουν με σαφήνεια κάθε περίπτωση που μια εικόνα, ένα βίντεο ή ένας ήχος έχει δημιουργηθεί ή αλλοιωθεί ψηφιακά, η συνεργασία με οργανισμούς ελέγχου γεγονότων, η προώθηση υψηλής ποιότητας και έγκυρων πληροφοριών στους ψηφοφόρους και η ανάπτυξη στοχευμένων εκστρατειών για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την πρόληψη της διάδοσης μυθευμάτων. Οι πρώτες εκθέσεις δημοσιεύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2023 και τον Σεπτέμβριο του 2023. Η επόμενη σειρά εκθέσεων αναμένεται το φθινόπωρο του 2024.

Η Επιτροπή προβλέπει την άμεση έναρξη της διαδικασίας για την αναγνώριση του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση ως κώδικα δεοντολογίας δυνάμει του άρθρου 45 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με τις εκλογές για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Μαρτίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα