Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα αρχίζει να εφαρμόζεται στη μεταβατική του φάση από την 1η Οκτωβρίου

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες την πρώτη πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ) κατά τη μεταβατική του φάση, η οποία αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους και λήγει στα τέλη του 2025. Το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού που δημοσιεύθηκε περιγράφει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις δήλωσης και τις πληροφορίες που ζητούνται από τους ενωσιακούς εισαγωγείς εμπορευμάτων που καλύπτονται από τον ΜΣΠΑ, καθώς και την προσωρινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ενσωματωμένων εκπομπών που εκλύονται κατά τη διαδικασία παραγωγής των εμπορευμάτων αυτών.

 

Κατά τη μεταβατική φάση του ΜΣΠΑ, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να δηλώνουν μόνο τις ενσωματωμένες εκπομπές των εισαγωγών τους που υπόκεινται στον μηχανισμό, χωρίς να καταβάλλουν χρηματοοικονομική προσαρμογή. Έτσι θα δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν και να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να τελειοποιηθεί η τελική μεθοδολογία έως το 2026. Στόχος της μεταβατικής περιόδου είναι η συλλογή δεδομένων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της μορφής του ΜΣΠΑ ενόψει της τελικής του φάσης από το 2026 και έπειτα.

 

Η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και οι παρατηρήσεις των επιχειρήσεων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και του ευρέος κοινού είναι ευπρόσδεκτες έως τις 11 Ιουλίου. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να επικεντρώσουν τις παρατηρήσεις τους στους ειδικούς κανόνες εφαρμογής που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νομοθετήματος και όχι στον ίδιο τον κανονισμό ΜΣΠΑ. 

 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες:Daniel Ferrie – Τηλ.: +32 2 298 65 00· Francesca Dalboni – Τηλ.: +32 2 298 81 70)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα