Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες αρχίζει να ισχύει για όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες στην ΕΕ

digital

Στις 17 Φεβρουαρίου, ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το εμβληματικό σύνολο κανόνων της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το οποίο έχει ως στόχο να καταστήσει το διαδικτυακό περιβάλλον ασφαλέστερο, δικαιότερο και πιο διαφανές, αρχίζει να ισχύει για όλους τους διαδικτυακούς μεσάζοντες στην ΕΕ.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε σχετικά: «Από αύριο, οι διατάξεις του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες ισχύουν για όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες στην ΕΕ. Οι χρήστες, τα κράτη μέλη και οι πλατφόρμες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες για τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και πιο διαφανούς διαδικτυακού κόσμου. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο που αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της ΕΕ.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε τα εξής: «Από τις 17 Φεβρουαρίου, ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες αρχίζει να εφαρμόζεται σε όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες στην ΕΕ. Είμαστε πανέτοιμοι για να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους νέους κανόνες μας. Η αποτελεσματική επιβολή τους είναι καίριας σημασίας για την προστασία των πολιτών μας από παράνομο περιεχόμενο και για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.»

Οι πλατφόρμες που δεν έχουν οριστεί ως πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες (VLOP) ή μηχανές αναζήτησης (VLOSE) θα εποπτεύονται σε επίπεδο κράτους μέλους από ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή που θα ενεργεί ως εθνικός συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών. Θα είναι ευθύνη των εθνικών συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω πλατφόρμες τηρούν τους κανόνες. Οι εθνικοί συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών θα εποπτεύουν τις πλατφόρμες που είναι εγκατεστημένες στην επικράτειά τους και θα είναι αρμόδιοι για την επιβολή του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών και η Επιτροπή θα συγκροτήσουν μια ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα, το ευρωπαϊκό συμβούλιο ψηφιακών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες εφαρμόζεται με συνέπεια και ότι οι χρήστες σε ολόκληρη την ΕΕ απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης των επιγραμμικών πλατφορμών.

Από τα τέλη Αυγούστου του 2023, ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες ήδη ισχύει για τις 19 πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες (VLOP) και μηχανές αναζήτησης (VLOSE) (με πάνω από 45 εκατομμύρια χρήστες κατά μέσο όρο σε μηνιαία βάση), οι οποίες ορίστηκαν ως τέτοιες τον Απρίλιο του 2023. Τρεις άλλες πλατφόρμες που ορίστηκαν ως VLOP τον Δεκέμβριο του 2023 έχουν προθεσμία έως το τέλος Απριλίου για να συμμορφωθούν με τις αυστηρότερες υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις γενικές υποχρεώσεις του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες από αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα